EGYHÁZ – IRODALOM – TUDOMÁNY: Kis János (1770–1846)

december 1st, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Fórizs Gergely, Kertész Botond és Vaderna Gábor, szerk. Egyház – irodalom – tudomány: Kis János (1770–1846). Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 3. Budapest: reciti – Evangélikus Országos Gyűjtemény, 2021.

A kötet Kis János (1770–1846) evangélikus püspök, író, költő és tudományszervező sokrétű munkásságának újrafelfedezésére vállalkozik. Olyan életműről van szó, amelyet a premodern, neohumanista közösségi irodalom- és tudományeszmény jegyében kevésbé a mondanivaló eredetiségére való törekvés, mint inkább a megcélzott közönség kiművelésének vágya jellemez. Kisnek a kortárs magyar művelődés különböző szegmenseire tett hatása óriási, ám részleteiben a mai napig feltáratlan. Az itt közölt tanulmányok e hiány pótlásába fognak bele, az egyházi és világi intézménytörténet, valamint az irodalom-, a filozófia- és az eszmetörténet irányából közelítve a vizsgálat tárgyához.

letöltés

tartalom

impresszum

Egyház – irodalom – tudomány
Kis János (1770–1846)

Szerkesztette:
Fórizs Gergely
Kertész Botond
Vaderna Gábor

A kötet megjelenését támogatta a
Lendület Nyugat-Magyarországi Irodalom (1770–1820)

Kutatócsoport

A borítón Kis János arcképe látható,
melyet Johann Niedermann festménye alapján
Johann Neidl metszett rézbe.
A portré eredetileg „Kis János’ Versei.
Kiadta Kazinczy Ferencz. I. kötet. Pest 1815.” -ben jelent meg.

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978-615-6255-21-1
Online ISBN: 978-615-6255-22-8
ISSN 2732-2122

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelte és borítóterv: Rezessy Szabolcs
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2021

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?