Corpus alienum (archív projekt)

1. a projekt bemutatása

  • A Corpus alienum elnevezésű kutatócsoport test és szöveg viszonyának elemzését tűzte ki fő céljául, hiszen a test, diszkurzív voltából adódóan, fontos részét képezi az identitásnak (egészen pontosan: a ricœuri fogalomban értett narratív identitásnak), és az ezzel szoros viszonyban állított Másik-képnek. Interdiszciplináris, mégis az irodalom működési mechanizmusát kihasználó vizsgálatunk tárgya tehát a szépirodalmi és kritikai szövegben megjelenő, kirajzolódó, sőt szövegként létező test, mely ekként kulcsot jelenthet az Idegen mint abjekt képz(őd)ésének megfigyeléséhez. Alapvetően két iránya van a kutatásainknak, egyfelől a Helikon Testírás, valamint Corpus alienum című számaiban (2011/1-2 és 2013/3) már felvázolt korporális narratológiai metódust dolgoznánk ki, másfelől pedig olyan társadalomtudományos szemléletű kutatásokat folytatnánk, amelyek középpontjában a xenológia áll.
Mindez új perspektívát nyithat a Magyarországon nem ismeretlen xenológiai kutatások számára is, hiszen korábban e kérdéseket a filozófiai antropológia felől vizsgálták, s bár felvetődtek a kommunikatív-hermeneutikai és áttételesen a diskurzív/szövegalapú “idegenségkezelő” szempontok is, e két irány egyelőre nem ért össze egy olyan interpretációs eljárás kidolgozásában, mely ugyanakkor minden érintett diszciplina számára hasznos és érdekes lehet. Kutatóműhelyünk lényegében ezt az összekapcsolást szeretné lehetővé tenni a korporális narratológia továbbgondolásával és alkotó adaptálásával.

2. résztvevők

Darabos Enikő

Deczki Sarolta

Földes Györgyi

Földvári József

Horváth Györgyi

Jablonczay Tímea

Rákai Orsolya

Schein Gábor

Széplaky Gerda

3. műhely

  • – a műhely rövid bemutatása
  • – aktuális programok
  • – archív anyagok összefoglalásai

A Corpus-műhely a 2012-es tavaszi félév során Galgóczi Erzsébet Törvényen belül című regényét vizsgálta. A műhely tapasztalataiból a 2012-as őszi félévben kialakuló tanulmányok megjelenése 2014 során várható.

4. konferenciák

  • – aktuális konferenciák
  • – tervezett …
  • – archív …

5. oktatás

  • – jelenleg tartott órák
  • -archív

2011-12. őszi félév: Testírás-szeminárium (ELTE Eötvös Kollégium)

2011-12. tavaszi félév: Xenológia (ELTE Mérei Ferenc Szakkollégium)

6. írásaink

(a résztvevők témával, projekttel kapcsolatos, megjelent illetve készült szövegei)

7. bibliográfia

(a kutatási témákhoz tartozó nemzetközi, válogatott, folyamatosan bővülő szakirodalom)

8. egyéb bel- és külföldi műhelyek (linklista)

9. kapcsolat

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet

Modern Magyar Irodalmi Osztály
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: +36 1 2792779

 

Tartalom

§ One Response to Corpus alienum (archív projekt)

Vélemény, hozzászólás?