Tasi Réka: Vana ludor imagine

június 28th, 2023 § 0 comments

reciti könyv

Tasi Réka: Vana ludor imagine: Az imagináció kora újkori katolikus kontextusai. Irodalomtörténeti füzetek 187. Budapest: reciti, 2023.

Jelen kötet a phantasia-imaginatio fogalom 17. századi vonatkozásait és kontextusait rendszerezi, hogy ezzel szembesítve tárhassa fel a korabeli katolikus próza szövegprodukcióját meghatározó teológiai, retorikai vonatkozásokat. A vizsgálatok tanúsága szerint a katolikus barokk próza alapjait meghatározó filozófiai, képteológiai és retorikai diskurzusokat együttesen jellemzi a phantasia-imaginatio fogalmának meglehetősen ambivalens státusa, ugyanakkor a koncepión belüli finom elmozdulások is: az imaginatio mint veszélyes és nehezen uralható képesség többé már nem egyértelműen és nem kizárólag fegyelmezésre és megregulázásra számot tartó erő.

A kutatás legfőbb motivációja az a meggyőződés volt, hogy a litterae és literatura választópontjának, az érzékelés, a lélekfunkciók és különösen az imagináció 18. század-ban megjelenő merőben új felfogásának, megítélésének rendszeres feltárása a kora újkori, tehát még a litterae episztéméjéhez tartozó előzmények részletes feldolgozása nélkül aligha lehetséges.

letöltés

impresszum

Tasi Réka
Vana ludor imagine
Az imagináció kora újkori katolikus kontextusai


Irodalomtörténeti füzetek ‧ 187

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

Lektorálta:
Kecskeméti Gábor

A könyv az
MTA BTK Lendület Hosszú reformáció
Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport,
valamint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézetének támogatásával készült

A borítón: részlet Andrea Pozzo mennyezetfreskójából
(Szent Ignác-templom, Róma)

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 0075-0840
ISBN 978 615 6255 73 0
ISBN 978 615 6255 74 7 (pdf)

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Olvasószerkesztő: Szatmári Áron
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2023

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?