Magyar világi ponyvairodalom. 1700–1820: II. Oktató és szórakoztató költészet [ReTextum ‧ 11]

július 13th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Csörsz Rumen István, szerk. Magyar világi ponyvairodalom. 1700–1820: II. Oktató és szórakoztató költészet. ReTextum 11. Budapest: reciti, 2020.

Vajon miért van szükség a vegyes minőség ellenére a régi, XVIII–XIX. századi ponyvaszövegek mai, összegyűjtött kiadására? E művek többsége ma csak az eredeti forrásokon elérhető, pedig stílus- és művelődéstörténeti jelentőségük vitathatatlan, s néha a magyar közköltészet kiemelkedő teljesítményei közé sorolhatók.

A kora újkori magyar világi pony­vák forráskiadásában ismét egy­más mellé kerülnek olyan ano­nim és szerzői szövegek, amelyek valaha egyaránt ponyvafüzetek­ben terjedtek. Ismertségük között óriási különbségek voltak, mint azt az újrakiadások vagy kézira­tos másolatok megléte vagy hiá­nya jelzi. A II. kötet anyaga igen­csak korfüggő, hiszen e versek mé­lyen beágyazottak a XVIII. és kora XIX. század világába: ruhadara­bok, pénznemek, háztartási esz­közök és ételek valóságos enciklopédiáját olvashatjuk. A társadalmi beágyazottság együtt járt az ismeretek átadásának technológiájával hol leíró tónusban, hol mulattató szándékkal.

letöltés

Az alsorozat első kötete itt érhető el.

impresszum

Magyar világi ponyvairodalom. 1700–1820
II.
Oktató és szórakoztató költészet


Sajtó alá rendezte:
Csörsz Rumen István

Lektorálta:
Szilágyi Márton

ReTextum ‧ 11

Sorozatszerkesztő:
Hegedüs Béla
Vaderna Gábor

Alapító sorozatszerkesztő:
Labádi Gergely

Technikai szerkesztő:
Mészáros Gábor

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.
Kritikai kiadások pályázata

A sajtó alá rendezés munkálatait
az MTA Bolyai János ösztöndíja támogatta

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2064-728X
ISBN
978-615-5478-91-8

Kiadja a  r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borítóterv: Szilágyi N. Zsuzsa
WEB: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?