S. Laczkó András: Kegyetlen gazdagság, anyagi mennyország. Költészet és gazdaság a 18–19. századi magyar irodalomban

május 21st, 2024 § 1 comment

reciti könyv

S. Laczkó András: Kegyetlen gazdagság, anyagi mennyország. Költészet és gazdaság a 18–19. századi magyar irodalomban. Irodalomtörténeti füzetek 190. Budapest: reciti, 2024.

A kötet több, az 1790-es évek első fele és az 1840-es évek közepe között született magyar szépirodalmi munka részletes, a szövegek gazdaság-, eszme- és eseménytörténeti kontextusát is feltáró elemzésén keresztül mutatja be az időszak fontos ökonómiai kérdéseinek, gazdaságelméleti és -politikai elgondolásainak kapcsolatát az egykorú költészettel. A könyv esettanulmányok sorozatában vizsgálja, hogy miként jelent meg a korszak verses műveiben a konzumáció és a (helyes) vásárlói magatartás problémaköre. Ezáltal a hazai fogyasztói (ön)tudat alakulástörténetének fontos szakaszába nyerünk bepillantást.

Az áttekintés Nagy János és Barcsay Ábrahám költeményeivel kezdődik, melyek a gyarmatáruk vásárlásának anyagi és erkölcsi konzekvenciáit firtatták, s egészen a védegyleti eszmét népszerűsítő, hazafias/honleányi fogyasztásra buzdító agitációs művekig tart.

letöltés

impresszum

S. Laczkó András
Kegyetlen gazdagság, anyagi mennyország
Költészet és gazdaság a 18–19. századi magyar irodalomban


Irodalomtörténeti füzetek ‧ 190

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

Lektorálta:
Hites Sándor

A könyv megjelenését támogatta a
„A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana”
MTA Lendület Kutatócsoport

A kiadvány a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézetének támogatásával készült.

A borítón:
„Divatkép a Védegyleti Tánczvigalmakhoz”,
Pesti Divatlap, 1844. december;
Birtok cukornádültetvénnyel
(metszet, Recueil deplanches, sur les sciences,
les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec
leur explication –
Deux cens soixante & neuf planches, premiere Livraison,

Paris: Briasson, David, Le Breton, Durand, 1762)

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 0075-0840
ISBN 978-615-6255-96-9
ISBN 978-615-6255-97-6(pdf)

Kiadja a r e c i t i,
a HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézete
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Olvasószerkesztő: Szatmári Áron
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2024

Tartalom

§ One Response to S. Laczkó András: Kegyetlen gazdagság, anyagi mennyország. Költészet és gazdaság a 18–19. századi magyar irodalomban

Vélemény, hozzászólás?