Imre Mihály: A fizikoteologizmus irodalmának hazai forrásai

március 27th, 2024 § 0 comments

reciti könyv

Imre Mihály: A fizikoteologizmus irodalmának hazai forrásai. Irodalomtörténeti füzetek 189. Budapest: reciti, 2024.

A fizikoteologizmus tana, világképe a 18. századi Európában a teológiai, filozófiai és kultúratudományi gondolkodás fontos része volt. Egyaránt megtaláljuk természetismereti, teológiai, filozófiai tárgyú munkákban, kegyességi, liturgikus jellegű írásokban és szépirodalmi művekben. E nézetrendszer szerint a természet megismeréséből következhet Isten megismerése, a természet tehát üdvérték hordozója, közvetítője.

Jelen kötet elsőként tárja fel áttekintő módon e szellemi irányzat korabeli magyarországi forrásanyagát. Ez egyrészt a nyugat-európai egyetemeken (Németország, Hollandia, Svájc, Anglia) tanuló protestáns peregrinus diákok olvasmányaiból, diktátumaiból, feljegyzéseiből kerül ki, másrészt a Debreceni és a Sárospataki Református Kollégium kéziratait és nyomtatott könyvanyagát jelenti. Az idegen nyelvű források a század folyamán lassan anyanyelvűvé válnak, műfajok sokaságában közvetítik a fizikoteologizmus bonyolult rendszerét, előkészítve Fazekas Mihály és Csokonai Vitéz Mihály életművét.

letöltés

impresszum

Imre Mihály
A fizikoteologizmus irodalmának hazai forrásai

Irodalomtörténeti füzetek ‧ 189

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

Lektorálta:
Debreczeni Attila
Fazakas Sándor

A könyv megjelenését támogatta:
Magyar Tudományos Akadémia,
Tiszántúli Református Egyházkerület,
Tiszáninneni Református Egyházkerület,
Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia,
valamint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézetének támogatásával készült.

A borítón:
Pálóczi Horváth György Természetnek és kegyelemnek
oskolája […] c. művének metszete látható

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 0075-0840
ISBN 978-615-6255-90-7
ISBN 978-615-6255-91-4 (pdf)

Kiadja a r e c i t i,
a HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézete
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Olvasószerkesztő: Gönczy Monika
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2024

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?