Molnár Antal: Zsinatok háborújától a pannon illírizmusig

október 12th, 2023 § 0 comments

reciti könyv

Molnár Antal: Zsinatok háborújától a pannon illírizmusig: A magyar–horvát viszony újrafogalmazása a zágrábi zsinaton és Zaicz János pálos szerzetes emlékiratában (1634–1635). Irodalomtörténeti füzetek 188. Budapest: reciti, 2023.

A modern nemzet formálódásával kapcsolatos kutatások az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a nacionalizmus 16–18. századi előzményeire. Jelen munka a nemzetközi historiográfia ezen irányzatához kapcsolódik, mégpedig egy összetett ideologéma, a déli szláv katolikusok által kidolgozott 16–17. századi illírizmus vizsgálatával. A kutatás apropóját egy 2008-ban felfedezett dokumentum, Zaicz János pálos szerzetesnek az 1634. évi zágrábi zsinat után összeállított, eddig ismeretlen emlékirata jelentette.

A kötet részletesen bemutatja a Pázmány Péter esztergomi érsek által képviselt magyarországi nemzeti kon­fesszio­nalizációval szembeforduló zágrábi püspökség lépéseit, az 1633. évi nagyszombati nemzeti zsinat ellen tiltakozó, majd VIII. Orbán pápa által érvénytelenített 1634. évi zágrábi egyházmegyei zsinat történetét, illetve a szerzőként azonosított pálos szerzetes életútját és szellemi arcélét. A zsinatok konfliktusának eredménye Zaicz emlékirata, a horvát–szlavón egyházi és politikai elit által képviselt rendi (vagy pannon) illírizmus legkorábbi és nagyon plasztikus megfogalmazása, amely – miként az az illírizmusok tipológiai vizsgálatából egyértelműen kiderül – Ráttkay György történeti munkájában érte el csúcspontját, és a korai horvát nemzetépítés fontos kiindulópontja lett.

A kismonográfiát a zágrábi zsinatra vonatkozó forrásoknak és Zaicz értekezésének kritikai kiadása egészíti ki.

letöltés

impresszum

Molnár Antal
Zsinatok háborújától a pannon illírizmusig
A magyar–horvát viszony újrafogalmazása a zágrábi zsinaton és
Zaicz János pálos szerzetes emlékiratában (1634–1635)


Irodalomtörténeti füzetek ‧ 188

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

Lektorálta:
Bene Sándor
Tóth Gergely
Varga Szabolcs

A kötet megírását és megjelentetését az NKFIH K-129236 azonosító számú,
Kereszténység és Iszlám. Keresztesháború és együttélés
válaszútján a 16–17. században
című
kutatási projektje,
valamint a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézete támogatta

A borítón:
Ergelich Ferenc portréja, ismeretlen 17 századi festő
alkotása, az alnyomatban Zágráb 17. századi látképe.

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 0075-0840
ISBN 978 615 6255 79 2
ISBN 978 615 6255 80 8 (pdf)

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Olvasószerkesztő: Szatmári Áron
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2023

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?