Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 10.

január 18th, 2023 § 0 comments

reciti könyv

Csörsz Rumen István, szerk. Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 10. Budapest: reciti, 2022.

(Tíz év) 2012-ben a saját házunk táján igyekeztünk tenni valamit a közköltészet népszerűsítéséért, építve az előzményekre, a nagy kutatónemzedékek, elsősorban Küllős Imola munkásságára. Egy közös OTKA-pályázat keretében, kísérletképpen indult meg a Doromb. Közköltészeti tanulmányok. E szerencsés pillanatban úgy tűnt, lesz évente néhány olyan kutató, akinek segítséget jelent, ha közköltészeti vagy oda kapcsolódó kutatásairól terjedelmi korlát nélkül értekezhet, akár forrásközléssel, táblázatokkal, statisztikákkal, kottákkal. A Reciti Kiadó és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, elsősorban a XVIII. századi osztály mindenben támogatta a kissé rendhagyó vállalkozást. Az akkori bizalomnak és játékos kedvünknek köszönhető, hogy a sorozat ma már a tizedik kötetnél jár, a terjedelem is jelentősen megnőtt.Ami pedig még nagyobb öröm: új és új, egyébként más kutatásban jeleskedő kollégák csatlakoznak egy-egy ideillő tanulmánnyal, bővítve és tágítva a szerzői és tartalmi kört egyaránt. Szeretettel emlékezünk azokra a szerzőtársakra, akik már nem érhették meg az évfordulót: Kálmán C. Györgyre, Kobzos Kiss Tamásra és Vadai Istvánra – nélkülük nem lehet teljes a kép. Az utóbbi években azokon az írásokon kívül, amelyek kifejezetten a Doromb számára készültek, egyre több olyan tanulmány is megjelent nálunk, amelyeket tudós fordítóik a nemzetközi szakirodalomból válogattak, hogy ezzel is segítsék egyes témakörök vagy kutatási ágak hazai jelenlétét, adaptációját, terminológiai tisztázását.

A közköltészet tárgya foltszerű jelenségeket takar, a módszertan is rugalmas, néha nemes értelemben amorf. Sok helyről érkező adatok keverednek a kaleidoszkópban, amely elénk tárná egy-egy populáris alkotás kialakulását, szerzői vagy befogadói kontextusát. Egy apró mozdulat, s a kaleidoszkóp máris más képet mutat. Ez a játékosság, a tények és a gyanú sajátos párbeszéde a mostani kötetre is jellemző, s nemcsak az egyes írásokon belül, hanem köztük is áthallást teremtve. Hisszük, hogy a régebbi populáris művészet kutatása valójában a kultúrakutatás egyik önálló ágaként szolgál, módszertanát esetről esetre formálva, próbálgatva. „Borostyánkőbe én be nem fagyok” – üzeni nekünk mottóként József Attila.

A kötet megjelenését a most lezárult Irodalmi nyilvánosság a polgárosuló Nyugat-Magyarországon 1770–1820 Lendület kutatócsoport támogatta. Hisszük, hogy munkánkkal a dunántúli régió irodalom- és művelődéstörténetéhez is sikerült új adatokat és szempontokat közölnünk Győrtől Pécsig, Petrikeresztúrtól Kőszegig, a templomoktól a kaszárnyákon át a báltermekig.

letöltés

tartalom

 • Dorombon. Előszó és visszatekintés (Csörsz Rumen István)

Nemzetközi populáris kultúra

 • David Atkinson: „Régi balladák” Angliában 1730 és 1780 között (Vaderna Gábor fordítása)
 • Evelyn Birge Vitz: Elszakadás és veszteség. Az érzelmek kötődéselméleti megközelítése három tradicionális francia chansonban (Sziklay Cs. Mónika fordítása)
 • Kalavszky Zsófia: „Csak a csontvázát dobta oda”. XIX. századi orosz műkedvelők verses nekrológjai Puskinról
 • Ruttkay Veronika: A madárdalt „lehangjegyezni”. Kriza János Burns-fordításai
 • Voigt Vilmos: Szimbolikus ábrázolások egyes hangszereken. Szemiotikai megjegyzések
 • Mikos Éva: Krokodil a csatornában. Egy újságmonda filológiája

Magyarországi populáris kultúra

 • Küllős Imola: „Túlélő” archaikus (jel)képek, motívumok, formulák a XVIII. századi ünnepi köszöntőkben
 • Voigt Vilmos: A Zakariás-varázsszövegek keresztbe írt betűsorai
 • Knapp Éva: Egy újabb ismeretlen nagyszombati nyomtatvány Faludi Ferenc versével (1767)
 • Dóbék Ágnes: Barokk költői gyakorlattól az árkádikus költészetig. Olasz nyelvű alkalmi művek a XVIII. századi Magyarországon
 • Gömöri György: Magyar nyelvű bejegyzések Sikos István albumában
 • Csörsz Rumen István: Pálóczi Horváth Ádám Napóleon-ciklusa és a közköltészeti hagyomány II. Politikai dalok és indulók
 • Knapp Éva: Triumviri. Egy ismeretlen Berei Farkas András-kiadvány
 • Havay Viktória: Gaal György mesemondó közvitézei
 • Gulyás Judit: Musäus és Grimm között. Gaal György mesegyűjteményének XIX. századi (de)kanonizációja
 • Nemesné Matus Zsanett: Nemes Győr Városában lakozó édes, mézes, mákos, cukros koma asszonyaink. Egy reformkori csúfoló társadalomtörténeti vetületei
 • Tari Lujza: Dessewffy Virginia Erdélyi Jánostól visszakért gyűjteménye és két folytatása
 • Seres István: Miként lett futóbetyár Fábián Pista?
 • Szilágyi Márton: A ballada újrateremtése – redukció révén. Arany János Népdala
 • Perger Gyula: „Kéménykotró lant”. A dunántúli kéményseprőlegények újévi üdvözlő versei a XIX. században
 • Tüskés Gábor: Források a hasznosi Mária-látomások történetéhez
 • Buda Attila: „Hortobágyon kivirult az ibolya”. Deportálás, büntetőtábor és közköltészet, 1950–1953

Szemle

 • Pikli Natália: Shakespeare’s Hobby-Horse and Early Modern Popular Culture (Matuska Ágnes)
 • Cheap Print and the People. European Perspectives on Popular Literature (Domokos Mariann)

impresszum

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 10.

Szerkesztő:
Csörsz Rumen István

Készült a
Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Lendület Kutatócsoport
keretében
a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében

A borítón:
Jénai diákszoba (Daniel Kriebel festménye, 1799)
Sikos István Album amicoruma (1798–1826)
Budapest, Evangélikus Országos Levéltár V.183

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2063-8175

Kiadja a  r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja és hálózati kiadója
http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Nyomda és kötészet: Kódex Könyvgyártó Kft.

Budapest
2022

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?