Imre László: Féléves folyóirat – évszázados tanulságokkal. Szépirodalmi Lapok (1853)

december 10th, 2022 § 0 comments

reciti könyv

Imre László: Féléves folyóirat – évszázados tanulságokkal. Szépirodalmi Lapok (1853). Irodalomtörténeti füzetek 186. Budapest: reciti, 2022.

Az 1853-ben mindössze fél éven át megjelent Szépirodalmi Lapok a Bach-korszak legigényesebb hazai irodalmi folyóirata volt. Pákh Albert és Gyulai Pál szerkesztőként kiváló szerzőgárdát vonultattak fel, melyhez odatartozott például Kemény Zsigmond, Arany János vagy Erdélyi János is.

Jelen kötet érvelése szerint a periodika olyan irodalmi és nemzetpolitikai törekvéseket szólaltatott meg, amelyek (miután ezen nemzetféltő aggodalmakat a kiegyezéses korszakban kevéssé vették számításba), csak Trianon után váltak aktuálissá a nemzeti-erkölcsi megújhodás vonatkozásában. E célkitűzések azonban máig sem veszítették el érvényességüket, s az új és új kihívások, válságok közepette örök érvényű magatartási és alkotói modellek analógiáit idézik fel. Így szolgáltatva számunkra továbbra is történeti és egyben etikai vezérelveket szorongatott helyzetekben.

letöltés

impresszum

Imre László
Féléves folyóirat – évszázados tanulságokkal
Szépirodalmi Lapok (1853)


Irodalomtörténeti füzetek ‧ 186

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

Lektorálta:
Török Zsuzsa

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia,
valamint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézetének támogatásával készült

A borító a Szépirodalmi Lapok (1853. I. félév, 1. sz.)
címlapjának felhasználásával készült

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 0075-0840
ISBN 978 615 6255 49 5
ISBN 978 615 6255 50 1 (pdf)

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2022

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?