Az elbeszélt tér (ReKonf ‧ 13)

december 27th, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Hajdu Péter, Rákai Orsolya és Z. Varga Zoltán, szerk. Az elbeszélt tér. Reciti konferenciakötetek 13. Budapest: reciti, 2021.

Alapvetőnek látszik, hogy az elbeszélés dimenziója az idő. És bár minden cselekvés, történés kibontakozásához térre éppúgy szükség van, mint időre, és az idő érzékeléséhez elméletileg is szükséges a (térben történő) mozgás, a tér a narratológiának sokáig viszonylag mellékes, elhanyagolható terrénuma maradt. A „térbeliség fordulata” azonban a 20. század vége felé egyre nagyobb jelentőségre tett szert: az irodalomtól és az elbeszéléselmélettől hagyományosan távolabbiként elgondolt diszciplínák sora kezdte beemelni saját eszköztárába a narrativitás számos fogalmát, a leírás, a szereplő, a nézőpont és az elbeszélt idő mellett az elbeszélt tér koncepcióját is.

Az irodalomtörténet-írás terén pedig mindenekelőtt a társadalomkritikai és a kultúratudományos irányzatok iránt hagyományosan nyitottabb kritikatörténeti kutatások számára vált egyre fontosabbá a térkoncepciók elbeszélésbeli változásainak, jelentőségének vizsgálata. A kötetünkben szereplő tanulmányok változatos szempontok figyelembe vételével elemzik a narratív térkonstrukciós eljárásokat, rávilágítva arra is, hogy az elbeszélés távolról sem pusztán a tér reprezentációja: legalább ilyen jelentős lehet az az alakító hatás, amit életünk valós színtereinek percepciójára gyakorol.

letöltés

impresszum

Az elbeszélt tér

Szerkesztette:
Hajdu Péter
Rákai Orsolya
Z. Varga Zoltán

Reciti konferenciakötetek ‧ 13


Sorozatszerkesztő:
Török Zsuzsa

A kötet megjelenését az

ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézete
támogatta

A borítón
Bezeczky Gábor fotója

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2630-953X
ISBN 978 963 416 298 8

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2021

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?