Szilágyi Márton: Az íróvá válás mikrotörténete a 19. század első felében. Lisznyai Kálmán és az „irodalmi gépezet” (Vitae ‧ 3)

december 24th, 2021 § 1 comment

reciti könyv

Szilágyi Márton. Az íróvá válás mikrotörténete a 19. század első felében. Lisznyai Kálmán és az „irodalmi gépezet.” Vitae 3. Budapest: reciti, 2021.

Lisznyai Kálmán (1823–1863) az 1840-es évek új irodalmi nemzedékének reprezentáns alakja volt, Petőfi baráti kö­réhez tartozott, s aztán az 1850-es évek egyik legnagyobb irodalmi sikere fűződik a nevéhez: Palóc dalok című verses­ kötetét két kiadásban, állítólag hatezer példányban jelen­tették meg. Ez a monográfia nem írói munkásságának új­raértelmezésére és esetleges hatástörténeti jelentőségének bizonygatására vállalkozik: Lisznyai költészete ezt nem is indokolná. Az életpálya áttekintésének azonban komoly érdekességet kölcsönöz a jól dokumentálható életpálya, amely éppúgy támaszkodhat a költő saját, bár rendezetle­nül hátrahagyott hagyatékára, mint ahogy levéltári forrá­sokra és egykorú sajtóhíradásokra, s ezért szinte felkínálja magát egy olyan mikrotörténeti fókuszú vizsgálatra, amely különböző léptékek figyelembe vételével kívánja megra­gadni a magyar irodalom 19. század közepi intézményeinek kialakulását.

A könyv arra koncentrál, hogy a köznemesi státusú Lisznyai milyen társadalmi szereplehetőségeket ha­gyott figyelmen kívül azért, hogy íróvá válhasson, s az írói pozíció milyen financiális és életmódbeli háttér segítségé­vel volt megvalósítható ezekben az évtizedekben.

A tanulmány ilyenformán egyszerre tekinthető részle­tes biográfiának, a 19. századi irodalom intézményesülését speciális szempontból bemutató esettanulmánynak és a mikrotörténet irodalomtörténeti felhasználhatóságát be­mutató módszertani kísérletnek.

Szilágyi Márton (1965) irodalomtörténész, az ELTE BTK XVIII–XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéké­nek a vezetője, több monográfia és tanulmánykötet szerző­je. Lisznyai Kálmánról 2001-ben publikálta azt a könyvét, amelyet most, 20 év elteltével jelentősen kibővített, átírt és újragondolt.

A VITӔ sorozatban olyan monográfiák kapnak helyet, amelyek értelmiségi pályaképeket mutatnak be vagy értelmeznek újra. Céljuk, hogy megvizsgálják a szövegek és életművek egykorú életrajzi, történelmi és szellemi kontextusát. Megítélésünk szerint az irodalmi szöveg­elemzés mellett elsőrendűen érdekes a művek létrejöttének és befogadásának feltételrendszere, akárcsak az ezt befolyásoló társadalmi, retorikai és történeti tényezők, a nyilvánosság terei, az értelmiségi hálózatok.

letöltés

impresszum

Szilágyi Márton

Az íróvá válás mikrotörténete a 19. század első felében
Lisznyai Kálmán és az „irodalmi gépezet”


Vitae ‧ 3

Sorozatszerkesztő:
Mészáros Gábor

Lektorálta:
Vaderna Gábor

A kötet megjelenését a
„A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana”
Lendület Kutatócsoport,
valamint a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete
támogatta

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2732 2025
ISBN 978 615 6255 23 5

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2021

Tartalom

§ One Response to Szilágyi Márton: Az íróvá válás mikrotörténete a 19. század első felében. Lisznyai Kálmán és az „irodalmi gépezet” (Vitae ‧ 3)

Vélemény, hozzászólás?