Nemesné Matus Zsanett: Bodroghy Papp István. Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon (Vitae ‧ 2)

február 19th, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Nemesné Matus Zsanett. Bodroghy Papp István: Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon. Vitae 2. Budapest: reciti, 2020.

Bodroghy Papp István egy, a 19. század derekán élt dunántúli evangélikus kisnemes, akinek megőrződött egy hetven alkotást tartalmazó, Faragószék címet viselő verseskötete. A költeményeket vizsgálva egyértelműen kijelenthető, hogy Bodroghy Papp István nem veheti fel a versenyt kora jelentős alkotóival, de kutatása mégis számos tanulságot rejt. A monográfiában bemutatott alkotások egyrészt bővítik Kisfaludy Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel és Kis János recepciótörténetét, másrészt betekintést engednek az evangélikus kisnemesi értelmiség műveltségi viszonyaiba és olvasási kultúrájába is. A szerző kísérletet tesz arra is, hogy elhelyezze a költőt a 19. század elejének irodalmi hagyományában is.

Ahhoz, hogy megismerhessük az irodalomtörténet számára eddig ismeretlen költőt, a kötet bepillantást enged Bodroghy Papp István és családjának történetébe. A vizsgálat során alkalmazott módszerek hozzájárulnak a genealógiai, migrációkutatási, társadalom- és művelődéstörténeti kutatásokhoz, valamint hálózatelemzési munkákat is alapul véve sikerült feltérképezni Bodroghy Papp István kapcsolati hálóját. Ez nemcsak újabb példaként szolgál a korszak evangélikus közösségének összetartó erejére, hanem erősíti a költővel kapcsolatos azon megállapítást is, hogy a Vas megyéből, Uraiújfaluból származó Bodroghy Papp István Sopronon, majd Győrön keresztül az Alföldre, Mezőberénybe kerülve jogosan nyerte el magának az irodalompártoló és -művelő címet.

A VITӔ sorozatban olyan monográfiák kapnak helyet, amelyek értelmiségi pályaképeket mutatnak be vagy értelmeznek újra. Céljuk, hogy megvizsgálják a szövegek és életművek egykorú életrajzi, történelmi és szellemi kontextusát. Megítélésünk szerint az irodalmi szöveg­elemzés mellett elsőrendűen érdekes a művek létrejöttének és befogadásának feltételrendszere, akárcsak az ezt befolyásoló társadalmi, retorikai és történeti tényezők, a nyilvánosság terei, az értelmiségi hálózatok.

letöltés

impresszum

Nemesné Matus Zsanett

Bodroghy Papp István
Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon


Vitae ‧ 2

Sorozatszerkesztő:
Mészáros Gábor

Lektorálta:
Csörsz Rumen István

A kötet megjelenését a
Lendület Irodalmi nyilvánosság a polgárosuló Nyugat-
Magyarországon 1770–1820 Kutatócsoport,
valamint a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete
támogatta

A borítón Holló Alajos (1876–1963):
Győri városkép
Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2732 2025
ISBN 978 615 6255 02 0

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?