Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820–1920 (ReKonf ‧ 9)

december 9th, 2020 § 1 comment

reciti könyv

Török Zsuzsa, szerk. Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820–1920. Reciti konferenciakötetek 9. Budapest: reciti, 2020.

Az időszaki kiadványokban publikálás általános gyakorlat volt a 19. században. A szövegek periodikákban való meg­jelentetése az írónők korabeli hírnevének alakulásához járult hozzá, és lehetővé tette számukra, hogy később kötet­publi­ká­cióval jelentkezzenek a nyomtatott nyilvánosságban. A sajtótermékek diffe­ren­­ciá­lódása ugyanakkor változatos szerepek megjelenéséhez vezetett: a szépírói akti­vitás mellett a nők a korabeli irodalmi élet színterein fordítóként, újságíróként, lap- és kalendáriumszerkesztőként működtek. Olvasókként, a kiadványok fogyasztóiként pedig gazdasági szempontból váltak az intézményrendszer fontos szereplőivé. A kötet a reformkori almana­chok klasszicizáló nőképétől és az 1840-es évek divatlapjainak még jórészt passzív nőideáljától a 19–20. század fordulójának aktív nőképéig tekinti át ezt a folyamatot. A tanulmányok amellett érvelnek, hogy a női írás és a periodikák kapcsolatának vizsgálata nemcsak a korabeli olvasóközönség megismeréséhez, hanem e kiadványok kulturális erejének és más publikációs fórumokkal való összefüggésének megértéséhez is hozzájárul.

 • Bevezető
 • REFORMKORI KIADVÁNYOK
  • Bódi Katalin
   „Hasson e’ név most is a’ szép Nem’ szivébe”
   A Hébe almanach nőképe
  • Bodrogi Ferenc Máté
   Az Aurora (és az Uránia) nőideáljáról
   Honleányok és polgárleányok, hitvesek és Fannik
  • Fazekas Júlia
   Olvasó honleányok, bajuszos írónők
   Nők a reformkori divatlapokban
 • MESÉK ÉS PERIODIKÁK
  • Gulyás Judit
   Andersen meséinek korai magyar recepciója (1840–1858)
  • Domokos Mariann
   Vachott Sándorné és a 19. századi gyermekirodalom
   Magyar nyelvű Grimm- és Andersen-mesefordítások az 1860-as években
 • LAPSZERKESZTŐK
  • Bozsoki Petra
   A nőreprezentáció mint piaci tényező
   A Családi Kör sikere és megszűnése
  • Török Zsuzsa
   Női szerepek és lapszerkesztés
   Vachott Sándorné dilemmái
  • Mészáros Zsolt
   „Lapom lesz, jövőm meg lesz alapozva.”
   A Magyar Bazár (1866–1904) szerkesztői és kiadói hátteréről
   az Athenaeum iratanyaga alapján
 • ÚJSÁGÍRÁS, KALENDÁRIUM, SAJTÓHASZNÁLAT
  • Kerpics Judit
   Elmevirágkertet növelni
   Jósika Júlia és a normatív igényű újságírás
  • Mikos Éva
   Egy nemesasszony esete a popularitással
   Kuliffayné Beniczky Irma útja a regényírástól a kalendáriumszerkesztésig
  • Mlakár Zsófia
   Herman Ottóné Borosnyay Kamilla ollója
   Publikációs gyakorlat és lapkivágatok
 • NŐK, SAJTÓ ÉS TÁRSADALOM A 20. SZÁZAD ELEJÉN
  • Sárai Szabó Katalin
   „Mellékize van a kenyerünknek.”
   A női munkavállalásról szóló diskurzus a 19. század második felében és a 20. század elején
  • Czeferner Dóra
   Schwimmer Rózsa lapszerkesztői tevékenysége 1907–1913 között
 • Névmutató
 • A kötet szerzői

letöltés

impresszum

Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság
1820–1920


Szerkesztette:
Török Zsuzsa

Reciti konferenciakötetek ‧ 9

Sorozatszerkesztő:
Török Zsuzsa

A kötet a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézetének támogatásával jelent meg

A borítón:
korabeli periodikákat, a Honderüt és a Regélőt kézben tartó
hölgyeket ábrázoló divatkép a Regélő Pesti Divatlap
1843-as évfolyamának március 12-i számából.

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2630-953X
ISBN 978-615-6255-04-4

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

§ One Response to Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820–1920 (ReKonf ‧ 9)

Vélemény, hozzászólás?