Vaderna Gábor: Honnan és hová? Arany János és a nagyszalontai hagyomány (Vitae ‧ 1)

október 22nd, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Vaderna Gábor. Honnan és hová? Arany János és a nagyszalontai hagyomány. Vitae 1. Budapest: reciti, 2020.

Nagyszalonta viharverte település: a Toldiak birtoka a török dúláskor, a hajdúk betelepülésével lett fontos erődítmény, évtizedekre háborús helyszín; a török kiűzése után a helyiek évszázados, a 19. századba mélyen benyúló perbe keveredtek kiváltságaik megtartásáért. Arany János születésekor így a népi és történeti hagyomány folyamatos fenntartása és újramondása konkrét politikai célokat szolgált. Ez a könyv amellett érvel, hogy a tradíció ápolásának módja Szalontán szorosan összefügg Arany irodalmi törekvéseivel, a költő karrierje pedig felfogható a lokális hagyomány traumatikus tapasztalataiból való kitörésként. Arany János azáltal újította meg a helyi hagyományt, hogy modernizálta azt költészetében, s az emlékezés új módozatait hozta létre. Amikor Nagyszalonta a költő elköltözése után szinte azonnal elkezdte építeni nagy szülötte helyi kultuszát, akkor voltaképpen egy modern emlékezetpolitikai gesztust tett: a traumatikus történelmi tapasztalatok emlékezetének helyére annak az embernek az emlékezetét állította, aki a nemzet számára beszélte el a helyi hagyományokat.

A VITӔ sorozatban olyan monográfiák kapnak helyet, amelyek értelmiségi pályaképeket mutatnak be vagy értelmeznek újra. Céljuk, hogy megvizsgálják a szövegek és életművek egykorú életrajzi, történelmi és szellemi kontextusát. Megítélésünk szerint az irodalmi szöveg­elemzés mellett elsőrendűen érdekes a művek létrejöttének és befogadásának feltételrendszere, akárcsak az ezt befolyásoló társadalmi, retorikai és történeti tényezők, a nyilvánosság terei, az értelmiségi hálózatok.

letöltés

impresszum

Vaderna Gábor

Honnan és hová?
Arany János és a nagyszalontai hagyomány

Vitae ‧ 1

Sorozatszerkesztő:
Mészáros Gábor

Lektorálta:
Szálkai Tamás és Szilágyi Márton

A kötet megjelenését a
Magyar Tudományos Akadémia
Könyv- és Folyóirat-kiadási Pályázata, valamint a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete
támogatta

A borítón a nagyszalontai Muzeul Memorial Arany János
/ Arany János Emlékmúzeum dokumentumai láthatók.

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2732 2025
ISBN 978 615 6255 01 3

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?