Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban (ReKonf ‧ 8)

október 7th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Móré Tünde és Tasi Réka, szerk. Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban. Reciti konferenciakötetek 8. Budapest: reciti, 2020.

Az Interkonfesszionalitás a kora újkorban című kötet tizenegy írása 16‒18. századi kulturális jelenségeket vizsgál, különböző szövegek, műfajok, illetve események változatos szempontú elemzése révén. Az interkonfesszionalitást a tanulmányok felekezetek közötti kulturális transzfer ként értik, és ennek lehetőségeit, változatait tárják fel, elsősorban arra reflektálva, hogyan viszonyultak a kora újkorban a szövegekhez és hagyományokhoz.

tartalom

 • Szerkesztői előszó
 • Tóth Zsombor
  Hosszú reformáció, konfesszionális pluralitás és felekezet(köz)iség
  (módszertani előtanulmány)

 • Hargittay Emil
  „nem sajnálom ide általírni, minthogy annál jobbat én sem tudok írni”
  Interkonfesszionalitás műfaji metszetben a 16–18. századi magyar
  irodalomban

 • Bajáki Rita
  Imaszövegek, felekezetek, imakönyvek

 • Maczák Ibolya
  Mindeneknek kedves méhek
  Tyukodi Márton és a felekezetközi kompiláció

 • Förköli Gábor
  Loci communes theologici
  Egy melanchthoniánus modell interkonfesszionális használata?

 • Tasi Réka
  Interkonfesszionalitás Pázmány Péter képteológiai érvelésében?

 • Szolnoki Zsolt
  Egy jezsuitaellenes argumentum interkonfesszionális helyzetben

 • Papp Ingrid
  A Praxis pietatis interkonfesszionális vonatkozásai

 • Gábor Csilla
  Középkori lelkiségi hagyomány protestáns használatban: példák a 17. század devocionális irodalmából

 • Gyulai Éva
  Templomfoglalás Krasznokvajdán 1759-ben a református és a katolikus narratívában

 • Nagy Kornél
  Világosító Szent Gergely kultusza Erdélyben a 17−18. században: elutasítás és elfogadás

 • Személynévmutató

 • A kötet szerzői

letöltés

impresszum

Interkonfesszionalitás és irodalom
a kora újkorban


Szerkesztette:
Móré Tünde
Tasi Réka

Reciti konferenciakötetek ‧ 8

Sorozatszerkesztő:
Török Zsuzsa

A kötet az MTA BTK Lendület
Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800)
projekt keretében készült el, a Miskolci Akadémiai Bizottság, valamint
a ­Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének
támogatásával

A borítón:
Adriaen Collaert metszete Ambrosius Francken képe alapján:
A Hit Krisztus vérével tisztítja meg az emberek szívét, 1575–1612 k.
(London, British Museum)

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2630-953X
ISBN 978 615 5478 97 0

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?