Molnár Péter: Garázda Péter sorsdöntő évei

június 8th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Molnár Péter. Garázda Péter sorsdöntő évei. Irodalomtörténeti füzetek 182. Budapest: reciti, 2019.

Garázda Péter (†1490/2) életútjának értelmezését kezdettől fogva egyfajta mártírnarratíva uralta. Eszerint az Itáliában iskolázott, a legjobb mesterek elismerését elnyerő Garázda pályáját Mátyás haragja törte derékba, aki őt patrónusai, Zrednai János és Csezmicei János lázadása miatt büntette. Az ifjú humanista sorsa tehát a politikai vihar szűk éve során véglegesen eldőlt. Ez az elképzelés jól példázza a hazai humanizmus első korszakának lezárulásáról adott, a politikai kronológiához és logikához igazodó magyarázatot, mely azonban a közelmúltban éppúgy megkérdőjeleződött, mint Garázda üldözöttségének tétele.

A címszereplő pályájának újbóli összegzésén túl e kötet megírását a Garázda-kutatás paradoxonja inspirálta. Noha e költőtől alig maradt ránk vers, életpályájának rekonstruálása olyan fontos témák tárgyalására ad ismét módot, mint az itáliai humanista közeg és a budai udvar kapcsolatának, a hazai megrendelésre Firenzében készült legkorábbi kódexeknek, a reneszánsz sírkőszobrászat első magyarországi emlékeinek vagy – nem utolsó sorban – Mátyás politikai erkölcseinek a kérdésköre. A végén pedig még az is kiderül, hogy mikor és miként dőlhetett el Garázda Péter sorsa.

letöltés

impresszum

Molnár Péter
Garázda Péter sorsdöntő évei

Irodalomtörténeti füzetek ‧ 182

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

Lektorálta:
Szörényi László

A kötet Magyar Tudományos Akadémia
Könyv- és Folyóirat-kiadási Pályázata támogatásával jelent meg

A borítón: „I”-iniciálé (Garázda Péter címerével),
Bayerische Staatsbibliothek (München),
Clm 15731, fol. 2v, részlet

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 0075-0840
ISBN 978 615 5478 85 7

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2019

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?