Horn András: Mitikus gondolkodás és irodalom □ Irodalom és modalitás

augusztus 23rd, 2019 § 1 comment

reciti könyv

Horn András. Mitikus gondolkodás és irodalom. Irodalmi modalitás. Szerkesztette Hegedüs Béla. Budapest: reciti, 2018.

Horn András második kötete a reciti gondozásában a Svájcban élő tudós két önállóan megjelent művét, a Mythisches Denken und Literaturt (Würzburg, Königshausen & Neumann, 1995) és a Literarische Modalität: Das Erleben von Wirklichkeit, Möglichkeit und Notwendigkeit in der Literaturt (Heidelberg, Carl-Winter-Universitätsverlag, 1981) tartalmazza a szerző fordításában és átdolgozásában. A két mű számos ponton kapcsolódik a kiadónknál 2017-ben megjelent Az irodalomesztétika alapjai című kötethez.

Annak belátása, hogy a mitikus gondolkodás és az irodalom összefüggenek, pontosabban: hogy az irodalom mint szépművészet részben – méghozzá lényegéhez tartozóan – a mitikus gondolkodásból ered és a mitikus gondolkodásmódra épül, nos ez a felismerés minden, csak nem új.

Két triviális megállapítással szeretném kezdeni. Az első így hangzik: Az irodalmi művek ennek a valóságos világnak a részei, mint a fa az ablakom előtt, mint az asztal, amelyen írok, mint Dávid szobra Firenzében, mint bármilyen tudományos mű. A második trivialitás, melyre emlékeztetek: irodalmi műalkotások ugyan nem kevésbé tartoznak a valósághoz, mint a létezők imént felsorolt fajai, de azoktól éppoly nyilvánvalóan különböznek is. Ezeket a különbségeket – a hasonlóságok mellett – minden nehézség nélkül meg tudjuk állapítani.

letöltés

impresszum

Horn András
Mitikus gondolkodás és irodalom

Irodalom és modalitás


Szerkesztette:
Hegedüs Béla

Lektorálta:
Fórizs Gergely

Az I. részt gondozta:
Hegedüs Béla

A II. részt gondozta:
Balogh Piroska

Munkatársak:
Jeney Éva, Lengyel Réka, Mészáros Gábor

A kötet megjelenését támogatta:
BERTA HESS-COHN STIFTUNG

A borító Horn Mihály festménye alapján készült
(2002)
by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978-615-5478-67-3

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Tördelés, web: Hegedüs Béla

Budapest
2018

Tartalom

§ One Response to Horn András: Mitikus gondolkodás és irodalom □ Irodalom és modalitás

Vélemény, hozzászólás?