Horn András: Az irodalomesztétika alapjai

február 4th, 2018 § 1 comment

reciti könyv

Horn András. Az irodalomesztétika alapjai. Szerkesztette Fórizs Gergely. Budapest: reciti, 2017.

Jelen kötet Horn András Grundlagen der Literaturästhetik (Würzburg, Königshausen & Neumann, 1993) című német nyelvű munkájának a szerző által magyarra fordított és átdolgozott változata.

Az irodalomesztétika megalapozásának legalább három kérdésre kell választ adnia: 1. Vajon az esztétikai értékek, melyeket műélvezetünk során megélünk, objektívnak nevezhetők-e valamilyen értelemben vagy pedig kizárólag mi vetítjük bele őket a művekbe? Ha az utóbbi lenne igaz, akkor nem létezhetne szigorú értelemben vett irodalomesztétika, csak a mindig változó irodalmi ízlés története. Még ha ezzel az itt adandó válasz irányvonalát már eleve kijelöltük volna is, mégsem döntöttük el, hogy mely értelemben lehetne jogosan az esztétikai értékek objektivitásáról beszélni és hogy egyáltalán milyen érvekkel volna alátámasztható egy ilyen igény. 2. Vajon melyek az (irodalom)esztétikai értékek fő fajtái, és milyen viszony áll fenn köztük és a történelem során az irodalmi művek esztétikai értékelésekor alkalmazott különböző kritériumok között? Vajon e kritériumok csak tisztán történelmileg meghatározottak, vagy visszavezethetők az esztétikai értékek fő fajtáira? S megragadható-e valamilyen módon fogalmilag ezen kritériumok szembeötlő cserélődése és a súlypontok kijelölésének állandóan változó módja? 3. Még ha a 2. kérdés megválaszolásakor az esztétikai értékeket az irodalom- (általánosabban: a művészet-) történet tanúsága szerint joggal határoztuk is meg ekként, „rendszerük” plauzibilitásának fokát és valószerűségét mégis növelnünk kell azáltal, hogy választ keresünk a kérdésre: vajon miért ezeknek az értékeknek, miért éppen nekik kellene tetszeniük az embernek? Létezik-e az emberben valami állandó, ami a valamiként meghatározott esztétikumra magától értetődő módon tetszéssel reagálhat?

letöltés

impresszum

Horn András
Az irodalomesztétika alapjai

Szerkesztette:
Fórizs Gergely

Lektorálta:
Balogh Piroska

A kötet megjelenését támogatta:
BERTA HESS-COHN STIFTUNG

A borítón Maly Blumer (1906–1975)
Dr. Fritz Blumer c. festménye látható
by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978-615-5478-44-4

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Tördelés, web: Hegedüs Béla

Budapest
2017

Tartalom

§ One Response to Horn András: Az irodalomesztétika alapjai

Vélemény, hozzászólás?