Szapphó: Gongülához

november 6th, 2023 § 0 comments

Jöjj ha­mar hoz­zám, ami­lyen ha­mar tudsz,
ró­zsa­bim­bóm Gongü­la, tej­fe­hér szép
kön­tö­söd­ben: lásd, a szi­vem szerelme
       száll körülötted,
 
szép le­ány: mert már ha ru­hád­ra nézek,
ak­kor is resz­ket, gyö­nyö­röm­re, szivem.
Egy­ko­ron szór­tam ma­gam is szidalmat
       Aphroditéra,
 
most pe­dig ké­rem, sza­va­mért ke­gyét ne
von­ja meg tő­lem, de ki­ért leginkább
vá­gyom én, azt hoz­za el újra, hozzon
       té­ged ölembe.
 
De­ve­cse­ri Gá­bor fordítása
Szap­phó (Kr. e. 630/620 k. – Kr. e. 570 k.), lesz­bo­szi költőNŐ
For­rás: Sze­pessy Ti­bor, szerk. Gö­rög köl­tők an­to­ló­gi­á­ja. A vi­lág­iro­da­lom klasszi­ku­sai. Bu­da­pest: Eu­ró­pa Könyv­ki­adó, 1982, 112.
No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?