Móré Tünde: Utazás és hírnév. Wittenbergi magyar diákok latin nyelvű búcsúztatóversei (1560–1600)

szeptember 30th, 2022 § 0 comments

reciti könyv

Móré Tünde: Utazás és hírnév. Wittenbergi magyar diákok latin nyelvű búcsúztatóversei (1560–1600). Irodalomtörténeti füzetek 185. Budapest: reciti, 2022.

A 16. század második felében a Wittenbergi Egyetem szellemisége jelentős hatással volt a magyarországi politikai, egyházi és kulturális-oktatási folyamatokra. A korábbi kutatások a Wittenbergben tanuló magyar diákok névsorának összeállításától kezdve Philipp Melanchton szellemi hatásának feltérképezésén keresztül iskolatörténeti és egyháztörténeti vizsgálatokig terjedtek ki. Ismert továbbá, hogy a magyar diákok Wittenbergben élénk publikációs tevékenységet folytattak, nagyrészt aprónyomtatványokat jelentettek meg.

Jelen monográfia ezekre a latin nyelvű kiadványokra irányítja a figyelmet. A vizsgálódások a szövegalkotási technikákra helyezik a hangsúlyt. Mely típust részesítették előnyben a diákok és miért? Mit jelentett a gyakorlatban az antik előzmények imitációjára épülő szövegalkotási módszertan, valamint milyen jellegzetes témák, toposzok foglalkoztatták a magyarországi szerzőket ebben az időszakban? Hogyan változtak ezek az évtizedek folyamán? A szövegeket a kötet az utazási gyakorlat kontextusában helyezi el, így adva képet arról az időszakról, amelynek végére a latin alkalmi költészet már nem csak az egyetemjáráshoz kapcsolódó tevékenységgé vált.

letöltés

impresszum

Móré Tünde
Utazás és hírnév
Wittenbergi magyar diákok latin nyelvű búcsúztatóversei (1560–1600)
 


Irodalomtörténeti füzetek ‧ 185

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

Lektorálta:
Szabó András
A latin versidézeteket fordította:
Petneházi Gábor

A kötet az MTA BTK Lendület
Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800)
projekt keretében készült,
a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi
Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) támogatásával

A borítón Giuseppe Fagnani Polyhymnia c. festménye (1869),
alnyomatban Wittenberg 1536-os látképe

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 0075-0840
ISBN 978 615 6255 35 8
ISBN 978 615 6255 36 5 (pdf)

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2022

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?