Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 9.

december 30th, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Csörsz Rumen István, szerk. Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 9. Budapest: reciti, 2021.

A közkultúra kutatása mindenképp a régészettel rokon. De vajon ki tudja, kik voltak otthon, és kik voltak vendégek Pompeji házaiban, akik sose jártak ott korábban? A tárgyaik, a csontjaik, az életük utolsó perce valami másnak lett a dokumentuma. A közkultúra emlékei is így szóródnak szét, gyakran teljesen más közegben, mint amiben valaha értelmük volt. Tengerből jön, csikóhal formájú, de mégse csikóhal. Ami mégis érdekessé teszi: hogyan, miért került a szállítmány a vízbe, s miként jut, miért juthat egyáltalán a partra.

A Doromb: Közköltészeti tanulmányok kilencedik kötete a Covid-időszámítás második esztendejében született. Nem lehetünk elég hálásak régi és új szerzőinknek, hogy a kutatás akadályai ellenére most is ennyire gazdag, kiváló tanulmányokat írtak. Szomorú és zilált időszak, maszkos könyvtárazás, elvesztett illúziók itthon és a nagyvilágban – ám a közkultúra kutatására továbbra is ösztönzően hatott, ahogy azt már 2020-ban érezhettük. Talán azért, mert a világ megszokott rendjétől, a saját folklorikus működésünktől, szokásainktól egy lépéssel hátrébb kerültünk, s ez a hiány mindnyájunkat érzékenyebbé tett arra, hogy észrevegyük, sőt keressük az ilyesmit a múltban. E kötetre tehát, akárhogy nézzük, mindez jótékonyan nyomta rá bélyegét.

letöltés

tartalom

 • A szent köpenye és a krumplihéj. Előhang a Doromb 9. kötetéhez (Csörsz Rumen István)

Nemzetközi populáris kultúra

 • Ruttkay Veronika: Robert Burns, George Thomson és a skót „nemzeti dal”
 • Kalavszky Zsófia: Puskin és az irodalmi anekdota
 • Nagy Levente: „Piros orcámat deríti magyar vér…”. Magyar–román közköltészeti kapcsolatok a XIX. század első felében
 • Bobák Szilvia – Kálmán C. György – Kálmán Mihály: Krumpli, krumpli, krumpli
 • Mikos Éva: Banánkígyó, banánpók – kortárs mondák, régi hiedelmek

Magyarországi populáris kultúra

 • Voigt Vilmos: Képversek és egyes fémikonok hátlapja
 • Borián Elréd: A katolikus Dőri énekeskönyv Szent Márton-énekei
 • Knapp Éva: Egy XVIII. századi könyvészeti talány
 • Hegedüs Béla: Bonam distractionem! A mulat szó és származékai elfelejtett jelentésmezője a XVIII. században
 • Zvara Edina: Nagy János szanyi plébános ismeretlen írásai a bécsi Magyar Hírmondó kéziratai között
 • Csörsz Rumen István: Pálóczi Horváth Ádám Napóleon-ciklusa és a közköltészeti hagyomány I. Vissza-mars, a francoknak
 • Vasné Szűcs Imola: A Béla futása (1822) dalai közkézen, közszájon, köztudatban
 • Gulyás Judit: A mese értelmezései a Magyar Szépirodalmi Szemlében (1847)
 • Szilágyi Márton: Arany János Nemzetőr-dalának folklorizációjához
 • Perger Gyula: „Önérdeket nem ismer ő, azért legyen képviselő.” Egy évszázad győri kortesnótái
 • Domokos Mariann: Vikár Béla, a legifjabb Tatár Péter. Populáris egészség-felvilágosító nyomtatványok a XIX. századi kolerajárványok idején
 • Tüskés Anna: Idézetek és alkalmi versek: Irodalmi szövegek köztéri szobrokon és emlékműveken a XVII. század második felétől 1914-ig
 • Kappanyos András: Mit tudott Romhányi József?

Szemle

 • Mab királyné Zsurnália királynő birodalmában: A tündérmese a viktoriánus sajtóban (Gulyás Judit)
 • Nemesné Matus Zsanett: Bodroghy Papp István. Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon (Horváth József)
 • Gyimesi Emese: Gyermekszemmel Szendrey Júlia családjában (Tömöry Miklós)
 • Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815–1872) írásos hagyatéka (Mikos Éva)

impresszum

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 9.

Szerkesztő:
Csörsz Rumen István

Készült a
Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Lendület Kutatócsoport
keretében
a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében

A borítón:
James Johnson, The Scots Musical Museum (Edinburgh, 1787), címlap
National Library of Scotland – Creative Commons

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2063-8175

Kiadja a  r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja és hálózati kiadója
http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Nyomda és kötészet: Kódex Könyvgyártó Kft.

Budapest
2021

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?