„Drága Tanárnő!”

december 15th, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Tüskés Anna és Tüskés Gábor, válogatta, sajtó alá rendezte, szerk. „Drága Tanárnő!” Irodalom- és művelődéstörténeti források Tüskés Tiborné hagyatékából (1949–1997). Emlékezések (2019, 2021). Budapest: reciti, 2021.

A kötet válogatást nyújt Tüskés Tiborné Szemes Anna (1930–2020) középiskolai magyartanár hagyatékában fennmaradt forrásokból, a neki ajánlott írásokból és a róla szóló emlékezésekből. A gyűjtemény három pécsi közoktatási intézmény, a Cséti Ottó Bányaipari Technikum, a Leőwey Klára Gimnázium és a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet történetéhez kapcsolódik, miközben fényt vet egy nem mindennapi tanáregyéniség életére, munkájára, a tanórákon messze túlmutató oktató, nevelő tevékenységére. A források által felölelt időszak az 1950-es évektől a Kádár-korszakon át az 1989 utáni évtized végéig terjed. A filológiai jegyzetekkel ellátott dokumentumok számos műfajt képviselnek: a személyi és hivatalos iratokon, továbbá egy önéletrajzi visszaemlékezésen kívül vannak köztük versek, az irodalmi szakköri munka forrásai, beszédek, újságcikkek, interjúk és levelek.

A levelezőpartnerek sorában egyaránt találunk írókat, költőket, kritikusokat és irodalomtörténészeket, mint például Németh László, Takáts Gyula, Fodor András, Bertha Bulcsu, Bertók László, Szécsi Margit, Vekerdi László, Vargha Balázs, Görömbei András és Domokos Mátyás. A kötet közli a Koch Valériával mintegy harminc éven át folytatott, irodalomtörténeti értékű levelezés jelenleg ismert teljes anyagát, továbbá Tüskés Tibor és Tüskés Tiborné közös könyvtára hagyatékban fennmaradt részének dedikált köteteit. A válogatás közread néhány, az irodalom és az oktatás világán egyaránt túlmutató, kortörténeti dokumentumot is. A forráskiadás hozzájárulhat a 20. század második fele magyarországi oktatás-, nevelés-, irodalom- és művelődéstörténetének megértéséhez, ösztönözheti a középiskolai irodalomtanítás megújítására irányuló törekvéseket, és serkentheti a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában őrzött hagyaték módszeres feldolgozását.

letöltés

impresszum

„Drága Tanárnő!”
Irodalom- és művelődéstörténeti források Tüskés Tiborné hagyatékából (1949–1997)
Emlékezések (2019, 2021)

Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette:
Tüskés Anna
Tüskés Gábor

Lektorálta:
Dr. Nagy Imre

Készült a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében
(ELKH)
A kiadvány megjelenését támogatta
ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézet

A borítón
Diskay Lenke: Legenda, 1969, fametszet, 5/15, részlet, magántulajdon

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978 963 416 295 7

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2021

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?