Kalmár György: Hexameteres magyar költemények

december 13th, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Kalmár György. Hexameteres magyar költemények: Valóságos Magyar ABC – P. S. Utólírás – Mária Therézsiához buzdúlt alázatos énekem. Sajtó alá rendezte Hegedüs Béla. Régi Magyar Költők Tára. XVIII. század 17. Budapest: Universitas Kiadó – reciti, 2020.

A polihisztor Kalmár György (1726–?) hosszú hexameteres költeményeit, mindenekelőtt a Valóságos magyar ABC-t és az ahhoz tartozó Post Scriptum–Utólírást számon tartotta a magyar irodalomtörténet-írás. Méghozzá olvasatlanul. E művek valószínűleg még szakmai körökben is ismeretlenek. Ennek nyilván legfőbb oka, hogy a szövegeknek mindmáig nem volt modern kiadása. A másik ok már Kalmár kortársainak is szemet szúrt: a szerző különös, bár megmagyarázott hangjelölései. A magyar nyelv leírásához nyolcvan különböző karaktert tartott szükségesnek, amelyek eléggé megnehezítik a szövegek olvasását.

A kritikai kiadás elsődleges célja, hogy Kalmár György több ezer sornyi hexametere elérhetővé váljon az érdeklődők számára. Az elérhető kifejezést a sajtó alá rendező, Hegedüs Béla – Kalmárhoz hűen – több értelemben használja. Fontos, hogy maga a szöveg elérhető legyen mint mű: könnyen olvashatónak és egyúttal idézhetőnek kell lennie, ezért szükséges volt annak modern átírása. De ugyanígy fontos volt, hogy az valamennyire érthető is legyen. Ehhez az editio minor típusú szövegkiadások kínálta lehetőségeket messzemenően kihasználva strukturálta és megalkotta a főszöveget, lehetséges kiindulópontot mutatva az olvasóknak a bevezetőben.

letöltés

impresszum

Kalmár György

Hexameteres magyar költemények

Valóságos Magyar ABC
P. S. Utólírás
Mária Therézsiához buzdúlt alázatos énekem


Sajtó alá rendezte:
Hegedüs Béla

Lektorálta:
Fórizs Gergely
Margócsy István

A könyv megjelenését az

MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága,
a BTK Irodalomtudományi Intézete, valamint a
Lendület Irodalmi nyilvánosság a polgárosuló
Nyugat-Magyarországon 1770–1820 Kutatócsoport
támogatta

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978-615-5478-86-4
HU ISSN 1416-6682

Felelős kiadó az Universitas Kiadó igazgatója,
és a BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója
Tördelés/web: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?