„Lennék valakié” Az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei 1906–2018 (ReKonf ‧ 11)

június 29th, 2021 § 1 comment

reciti könyv

Kappanyos András, szerk., Major Ágnes, munkatárs. „Lennék valakié” Az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei 1906–2018. Reciti konferenciakötetek 11. Budapest: reciti, 2021.

Ady Endre halálának centenáriuma a 20. század legnagyobb szabású irodalmi kultuszának centenáriuma – noha az Ady-kultusz már a költő életében jelentős (a 20. században páratlan) méreteket öltött. A halála óta eltelt évszázadban kanonizációs és dekanonizációs kísérletek követték egymást. Bár Ady korai ismertségében minden bizonnyal szerelmi tematikájú versei játszották a legnagyobb szerepet, halála után a szövegek újbóli kiaknázási kísérletei túlnyomó részben politikai célzatúak voltak. A textuális és történeti kontextusukból kiragadott szövegszilánkok segítségével – az Ady név tekintélyével megtámogatva – a legkülönfélébb politikai pragmatizmusokat ruházták fel a metafizikai determináltság aurájával. Ezáltal éppen egy olyan életmű lett a 20. (és 21.) századi heteronóm feldolgozások legkedveltebb tárgya, amelyben a maga idején az autonóm irodalmiság egyik bevezetőjét és úttörőjét köszöntötték – vagy éppen kárhoztatták.

Ennek az összetett történetnek a szemrevételezése azért is különösen időszerű, mert a magyarországi irodalmi kultuszkutatás az utóbbi évtizedekben önálló diszciplínává vált. A BTK Irodalomtudományi Intézet által rendezett kétnapos konferencia ebbe a gondolkodásmódba illeszkedett, ezt kívánta célzottan tovább fejleszteni. Kötetünk ennek a 2019. szeptember 11–12-én megtartott konferenciának a tanulmánnyá fejlesztett előadásait tartalmazza.

tartalom

 • Előszó

 • Veres András: Király István Adyja

 • Gintli Tibor: A szimbolizmus felől közelítő Ady-olvasatok (Három példa: Lukács György, Szabó Richárd, Komlós Aladár)

 • Rákai Orsolya: A modernség lehetetlen kultusza. Ady és a modern autonómia ambivalenciája

 • Bezeczky Gábor: Ady és Krúdy éjszakái

 • Földes Györgyi: Dénes Zsófia és az Ady-kultusz

 • Kappanyos András: Az Ady–Kassák tengely

 • Wehner Tibor: A monumentális Ady. Ady Endre „szobrászati fogadtatása” 1918–2018

 • Mélyi József: Ki látott engem? Az 1977-es Ady-év

 • Szabó Ferenc János: Modern zene, kabarédal és giccs. Korai Ady-megzenésítések (1907–1927)

 • Rákai Zsuzsanna: Reinitztől Reinitzig

 • Ignácz Ádám: Vers dalszöveg helyett. A populáris zene találkozásai Ady költészetével a késő Kádár-kori Magyarországon

 • Arató László: Mítosz és kultusz összefüggése Ady költészetében és befogadásában

 • Fenyő D. György: Kultusz és tanítás. Lehetőségek Ady Endre  tanításának kultusz felőli megközelítésére

 • Boka László: Lajtorja, faltörő kos, igazoló levél. Kanonizációs kísérletek, pozícióstabilizálások és a kiépülő Ady-kultusz stációi 1909 és 1919 közt

 • Kosztolánczy Tibor: „pátosz nélkül kellene” A Nyugat 1909-es Ady-száma

 • Széchenyi Ágnes: „Azt az Adyt kell adnom, aki volt és úgy, ahogy volt” Schöpflin Aladár Ady-monográfiája (1934)

 • Szénási Zoltán: Az Új Nemzedék Ady-képének változása 1919 és 1929 között

 • Major Ágnes: „valódi s művirágok igen tarka fűzére” Az Ady koszorúja antológia

 • Deczki Sarolta: Az Ady-mémgyár

 • Személynévmutató

 • A kötet szerzői

letöltés

impresszum

„Lennék valakié”
Az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei 1906–2018

Szerkesztette:
Kappanyos András

Munkatárs:
Major Ágnes


Reciti konferenciakötetek ‧ 11

Sorozatszerkesztő:
Török Zsuzsa

A kötet megjelenését az
ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézete
támogatta

A borítón:
Székely Aladár: Ady Endre (1915)
Forrás:
Petőfi Irodalmi Múzeum, Művészeti tár. Leltári szám: F.1966.1.

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2630-953X
ISBN 978 615 6255 17 4

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2021

Tartalom

§ One Response to „Lennék valakié” Az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei 1906–2018 (ReKonf ‧ 11)

Vélemény, hozzászólás?