Az emlékező képzelőerő (RomKép 2021)

június 3rd, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Nagy Beáta, Surányi Beáta, Ujvári Nóra, szerk. Az emlékező képzelőerő. Konferenciakötet. Budapest: reciti, 2021.

A RomKép második konferenciájának előadásai a romantikus képzelőerőt az emlékezés, a jelenléthiány és a titok felől közelítették meg. Az ebből megszületett kötet tanulmányai úgy szólítják meg a romantikus hagyományokat, úgy emlékeznek rá, hogy közben újra meg újra át is alakítják azokat. A tanulmányokban maguk az olvasatok és interpretációk is a múltidézés különféle módozatai, s rávilágítanak arra, hogy a romantikus irodalom képzelőerőt érintő kérdései egyben irodalomértésünk kérdései is. A kötet három fejezetbe foglalva prezentálja a nemzetközi és filmművészeti kitekintést is tartalmazó írásokat. A téma kiterjedtségét jelzi, hogy a jelentkezők nagy száma miatt a konferencia programja csak úgy fért
bele egy napba, hogy a szekcióknak párhuzamosan kellett futniuk. Bízunk abban, hogy a tanulmánykötet megjelenésével a konferencián kezdődött párbeszéd tovább folytatódhat.

letöltés

impresszum

Az emlékező képzelőerő
Konferenciakötet

Szerkesztette
Nagy Beáta
Surányi Beáta
Ujvári Nóra

ELTE, Romantikus és kora modern magyar irodalom
doktori program

A Jelenlét(hiány) – emlékezés – titok : A romantikus képzelőerő
elbeszélhetősége (RomKép II.), 2017. december 9-én rendezett konferencia szerkesztett előadásait tartalmazó kötet
az ELTE BTK HÖK Tudományszervezési és Kutatási Pályázat támogatásával
jelent meg.

Köszönet Takács Emmának és Pintér Kittinek a szerkesztés során
nyújtott segítségükért.

A borító Caspar David Friedrich Frau vor untergehender Sonne
című festményének felhasználásával készült.

by-nc-sa

Könyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

978-615-6255-19-8

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Tördelte, WEB: Hegedüs Béla

Budapest
2021

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?