Csehy Zoltán: Arctalanság, arcadás, arcrongálás

december 23rd, 2020 § 2 hozzászólás

reciti könyv

Csehy Zoltán. Arctalanság, arcadás, arcrongálás: Önláttatási stratégiák és diszkurzusretorikák kisebbségi kontextusban. Budapest: reciti, 2020.

Csehy Zoltán (Pozsony, 1973) „szlovenszkói” magyar irodalom­mal foglalkozó könyve arra kí­váncsi, miként, milyen beszéd­módokban volt szokás és lehet beszélni kisebbségi, regionális, transzkulturális esztétikáról, az etnicitás hangsúlyozásán alapu­ló, irodalommal aládúcolt nem­zeti(ségi) pedagógiáról, kisebb­ségi énformálásról. Feltérképezi, milyen diskurzusmezőket teremt egy-egy antológia, olvasási stra­tégiákat ajánl Kassák Lajos, Kud­lák Lajos, Jarnó József és Márai Sándor újraolvasásához. Az arc­talanság metaforikus vádjából ki­indulva az arcadási stratégiá­kon át jut el az arcrongálás poszt­modern esztétikájáig, miközben számbaveszi egy szinte állandó hiányként definiált paradigma kitölthetőségének egykori és mai lehetőségeit.

letöltés

impresszum

Csehy Zoltán

Arctalanság, arcadás, arcrongálás
Önláttatási stratégiák és diszkurzusretorikák kisebbségi kontextusban

Lektorálta:
Németh Zoltán
(Varsó, Uniwersytet Warszawski)
N. Tóth Anikó
(Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem)

Szerkesztette:
Polgár Anikó

A kötet a
­Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézetének
támogatásával jelent meg

A borító
Ferdics Béla grafikáinak felhasználásával készült

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978 615 6255 07 5

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borító, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

§ 2 Responses to Csehy Zoltán: Arctalanság, arcadás, arcrongálás"

Vélemény, hozzászólás?