A kis világbeli nagy világ: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról (ReKonf ‧ 10)

december 20th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Csörsz Rumen István és Mészáros Gábor, szerk. A kis világbeli nagy világ: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról. Reciti konferenciakötetek 10. Budapest: reciti, 2020.

Pálóczi Horváth Ádám halálának 2020-ban volt a 200. évfordulója. A Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 kutatócsoport tanulmánykötete ebből az alkalomból látott napvilágot. Az író hagyatékának és életművének kutatása megélénkült az elmúlt évtizedben, részben a Magyar Arión című tanulmánykötet (2011), részben az azóta megjelent kritikai kiadás (2015) és a weben elérhető elektronikus kritikai kiadás nyomán. Ez a kötet a téma folytatására és továbbgondolására vállalkozik. A tanulmányok kitérnek Horváth írói, költői, történeti, filozófiai és pszichológiai nézeteire, közéleti szerepvállalására. Egyúttal új nézőpontokat kínálnak a 18–19. század fordulóján kibontakozó szellemi és politikai mozgalmak, az önszerveződő irodalmi-kulturális élet vizsgálatához.

tartalom

 • Előszó

 • Közélet és nyilvánosság

  • Szilágyi Márton: Pálóczi Horváth Ádám verses episztolája és a magyar sajtó 18. század végi helyzete. A Magyar Kurir és a Mindenes Gyűjtemény konfliktusa 1789-ben

  • Biró Annamária: A’ magyar asszonyok Prokátora és A férjfiak felelete (1790) korabeli kontextusai

  • Nagy Ágoston: Horváth Ádám Zala megyei koronaőrzőkhöz írt verse és kontextusai

  • Matányi Marcell: Az utolsó inszurgens erőpróba (1809) Pálóczi Horváth Ádám költeményeiben

  • Csörsz Rumen István: „pőröly voltam törni a hatalmakat”. Pálóczi Horváth Ádám szerepdalai a Napóleon-korból

 • Érzékenység és pszichológia

  • Hegedüs Béla: Lélek és irodalom: Költészetszemlélet Pálóczi Horváth Ádám Psychológiájában

  • Mészáros Gábor: Horváth, Csokonai és a Phaidón: ráció és hit kibékítése

  • Laczházi Gyula: Az érzékenység Pálóczi Horváth Ádám költészetében

  • Voigt Vilmos: Polylogikai mulatság az álomról és alvásról. Horváth Ádám (1789) és Gaal György (1823) írásai

 • Ének és poézis

  • Rédey-Keresztény János: Antik auktorok verstani öröksége Horváth Ádám írásaiban

  • Lengyel Réka: A Pille, a Múzsák és az elektromoskéshal a keszthelyi Helikonon. Új adatok a Hyperboréi zsenge értelmezéséhez

  • Küllős Imola: Az Ötödfélszáz Énekek „fajtalan” darabjai. „Pajkos” énekek a 17–18. századi közköltésben

  • Tari Lujza: „Horváth Ádám gyűjteményéből.” „Dallama régibb.” Jegyzetek Bartalus István 1869-es kiadásához

 • Tudás és világ

  • Devescovi Balázs: Pálóczi Horváth Ádám kéziratos térképei

  • Zsoldos Endre: Pálóczi Horváth Ádám és a világ vége

  • Tüskés Gábor: Szabadkőműves imakönyv Nagybajomban

  • Tóth Tünde: Nyelvrokonság és hunhagyomány Pálóczi Horváth Ádám őstörténeti munkájában

  • Csonki Árpád: Egy birodalom rekonstruálása. Pálóczi Horváth Ádám történelmi gondolkodása és a Barragoné és Zalád […] című regény

  • Violáné Bakonyi Ibolya: Pálóczi Horváth Ádám könyvtárának töredéke a csurgói református gimnázium könyvtárában

 • Mutatók
  • Rövidítésjegyzék

  • Személynévmutató

  • Földrajzi nevek mutatója

  • A kötet szerzői

letöltés

impresszum

A kis világbeli nagy világ
Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról


Szerkesztette:
Csörsz Rumen István
Mészáros Gábor

Reciti konferenciakötetek ‧ 10

Sorozatszerkesztő:
Török Zsuzsa

Lektorálta:

Lengyel Réka

A kötet megjelenését a
Lendület Irodalmi nyilvánosság a polgárosuló Nyugat-
Magyarországon 1770–1820 Kutatócsoport,
valamint a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézete
támogatta

A borítón:
Veszprém megyei birtoktérkép,
Pálóczi Horváth Ádám saját kezű rajza (1784).
Magyar Országos Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, T 581

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2630-953X
ISBN 978 615 6255 08 2

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?