Critica

szeptember 13th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Tüskés Gábor, vál., szerk. és Tüskés Anna, s. a. r. Critica: Források az irodalom- és kultúratudományi szak­kritika történetéhez 1986–2020.
Sources for the History of Criticism of Literary and Cultural Studies
1986–2020
. Budapest: reciti, 2020.

E kötet válogatást tartalmaz az elmúlt három és fél évtizedben általam egyedül vagy másokkal – köztük elsősorban feleségemmel, Knapp Évával – közösen írt, szerkesztett, társszerkesztett, sajtó alá rendezett, előszóval vagy kísérőtanulmánnyal ellátott könyvekről és más szakmai kiadványokról hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelent szakkritikákból.

A gyűjtemény alapja a felismerés, hogy a tudományos művek kritikai fogadtatása, benne mindenekelőtt az ismertetések, recenziók és bírálatok természetes részét és tárgyát alkotják az irodalomtörténészi munkának, s elsődleges forrásai a tudomány- és kritikatörténetnek.

This volume contains a selection of critiques of books and other professional publications, published in Hungarian and international journals over the last three and a half decades; these have been written, edited, or co-edited with a foreword or accompanying essay by myself – alone or with others, including primarily my wife Éva Knapp.

The collection is based on the recognition that the critical reception of scientific works and, above all, their descriptions, reviews and critiques form a natural part and object of the literary historian’s work and are the primary sources of the history of science and criticism.

letöltés

impresszum

Critica

Források az irodalom- és kultúratudományi
szak­kritika történetéhez
1986–2020

Sources for the History of Criticism of
Literary and Cultural Studies
1986–2020


Válogatta, szerkesztette / Selected and edited by:
Tüskés Gábor

Sajtó alá rendezte / Compiled by:
Tüskés Anna

Lektorálta / Reviewed by:
Lengyel Réka ■ Bernard Adams

A kiadvány megjelenését támogatta
Co-sponsored by:
ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont,
Irodalomtudományi Intézet
ELKH Research Centre for the Humanities,
Institute for Literary Studies

A borítón / Cover:
Hendrick Goltzius: A Tudás (Tudomány, Okosság) allegóriája, 1598,
rézmetszet, részlet, Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-27.298
Hendrick Goltzius: Allegory of Prudence, 1598,
engraving, detail, Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-27.298

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978-615-5478-95-6

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?