Könyvek magántulajdonban (ReKonf ‧ 6)

június 30th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Dóbék Ágnes, szerk. Könyvek magántulajdonban (1770–1820). Reciti konferenciakötetek 6. Budapest: reciti, 2020.

A 18. század vége és a 19. század első évtizedei jelentős változásokat hoztak a könyvtörténetben, az olvasás és a könyvkiadás területén. A korabeli Magyarországon is egyre hangsúlyosabbá váltak a könyvolvasás propagálásának, a könyvgyűjtésnek, illetve a könyvtárállításnak kulturális tapasztalatai.

Az egyre szélesebb olvasói réteg és a könyvek növekvő száma ellenére a 18. század közepétől a magyarországi könyvtártörténet forrásai javarészt feltáratlanok. A kötet tanulmányai a magántulajdonban lévő könyvekre összpontosítanak; eddig teljesen ismeretlen, vagy részben feldolgozott források alapján, új szempontok szerint mutatják be a vizsgált korszak (1770–1820) könyves kultúráját, kitekintve a megelőző és a következő évtizedekre.

tartalom

 • Előszó
 • Könyvtermelés, könyvterjesztés, olvasástörténet
  • Monok István
   Magánkönyvtárak (1770–1820)
   A kutatás és az elemzések különös jegyei
  • Granasztói Olga
   Európai könyvterjesztési hálózatok, német kereskedők, magyarországi könyvfogyasztók II. József korában
   Új felvetések Pozsony, Pest-Buda és Bécs könyvkereskedelmének kutatásában
  • Vasné Tóth Kornélia
   Ponyvák Széchényi alapkönyvtárából az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár gyűjteményében (1770–1820)
 • Köznemesek és az alsópapság olvasmányai
  • Horváth József
   Adalékok a Győri Egyházmegye római katolikus alsópapságának könyvkultúrájához
   Falusi és mezővárosi plébánosok könyvhagyatékai (1770–1820)
  • Hegyi Ádám
   Hogyan lesz magánkönyvtárból közösségi könyvtár?
   Példák két délvidéki református egyházmegye lelkészi könyvtáraira a 18–19. század fordulóján
  • Simon Beáta
   Köznemesek magánkönyvtárai a 18. századi Zalában, hagyatéki leltárak alapján
 • Főúri gyűjtemények
  • Szabó Ádám
   Egy főúri tudóskönyvtár: a Telekiek gyűjteménye
  • Zvara Edina
   Görög Demeter könyvtárának kéziratai
   Bárány Péter, Batsányi János, Kis János, Révai Miklós, Trenk Frigyes és Verseghy Ferenc írásai
 • Tudósok, irodalmárok gyűjteményei
  • Doncsecz Etelka
   Verseghy Ferenc könyvtárai
  • Violáné Bakonyi Ibolya
   Újabb adatok a somogyi udvarházak könyvkultúrájának kérdéséhez
  • Dóbék Ágnes
   Sauttersheim Ignác könyvei
 • Személynévmutató
 • Helynévmutató
 • A kötet szerzői

letöltés

impresszum

Könyvek magántulajdonban
(1770–1820)


Szerkesztette:
Dóbék Ágnes

Reciti konferenciakötetek ‧ 6

Sorozatszerkesztő:
Török Zsuzsa

A konferenciát és a kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap,
a BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820
kutatócsoport és a BTM Kiscelli Múzeum támogatta.

A konferenciát a
BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820
Kutatócsoport, a MOKKA Egyesület MOKKA R Tagozat, valamint az
MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága közösen rendezte Budapesten, az MTA KIK tanácstermében 2020. március 6-án.

A borítón: a budai könyvkötőcéh ládája, 18. század második fele
(BTM Kiscelli Múzeuma, Fáryné Szalatnyay Judit felvétele)

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2630-953X
ISBN 978-615-5478-90-1

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?