Leírás: Elmélet, irodalom, kép (ReKonf ‧ 5)

április 28th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Hajdu Péter, Kálmán C. György, Mekis D. János és Z. Varga Zoltán, szerk. Leírás: Elmélet, irodalom, kép. Reciti konferenciakötetek 5. Budapest: reciti, 2019.

2017 áprilisában, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata éves konferenciájának lehetséges témáján tanakodva, e kötet szerkesztőinek választása egyhangúlag és szinte vita nélkül esett a leírásra. A konferenciasorozatot szervező, az Irodalomtudományi Intézetben működő OTKA kutatócsoport tagjaiként mindannyian erős szállal kötődtünk a magyar komparatisták találkozójának abban az évben otthont adó Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti Tanszékéhez, illetve Irodalomtudományi Doktori Iskolájához, ezért a két műhelyben évtizedekre visszamenően folyó elbeszéléselméleti kutatások magától értetődően adták a felvetést, hogy az összehasonlító irodalomtudományi tanácskozás egyúttal narratológiai relevanciával bíró tárgyat járjon körül.

A Leírás: elmélet, irodalom, kép című kötet több mint harminc írása egyszerre elméleti és történeti kérdéseket érintve mutat be izgalmas elemzéseket a leírás változatos megjelenéseiből a modern magyar irodalomból, a világirodalomból, a színházból, a filmből, a képzőművészetből vett művek vizsgálatán keresztül. Kötetünkben nem a témakör teljességre törő bemutatására, és nem is a felvetődő elméleti keretek szintézisére törekedtünk, hanem igyekeztünk meghagyni azt a sokszínűséget, ahogyan a konferencia előadói és a kötet szerzői megközelítették a deskripció problémáját.

tartalom

 • Előszó
 • Leírás és irodalomelmélet
  • Mekis D. János
   Leírhatatlan
   Metaforikus és palinodikus leírásalakzatok romantika
   és modernség határán
  • Z. Varga Zoltán
   A leírás nulla foka és az irrealitás effektus
   Roland Barthes a leírásról
  • Fried István
   Egy lóverseny „arculatai” – Lukács György felől nézve…
  • Hajdu Péter
   A leírás jelentősége – a vicctől az utópiáig
  • Dobos István
   A gondolkodó emlékezet nyelve
   Elhangzó beszéd – tünékeny írás
 • Ekphraszisz, tájak és képek
  • Fogarasi György
   A „festői”: tájleírás és tájkertészet a 18. században
  • Szántó F. István
   Ekphraszisz és (ön)értelmezés
  • Darab Ágnes
   „megpróbálom szemed elé tárni az egész villát”
   Ifjabb Plinius villaleírásai (Plin. Ep. 2. 17; 5. 6.)
  • Benda Mihály
   „a természet életre kel bennük a hangjával, az illatával,
   a fény és árnyék játékával”
   Diderot, Gautier, Baudelaire és Zola műbírálatainak ekphrasziszairól
 • Lírai leírások
  • Burján Ágnes
   A leírás intermedialitása
   Rilke és Pilinszky arcképversei
  • Bókay Antal
   A késő modern leírás poétikája
   – a tárgyias költészet elméleti háttere
  • Szávai Dorottya
   „S körmölgetve vagy két hónapon át”
   Leírás és önarckép Szabó Lőrinc Baudelaire-olvasataiban
  • Berszán István
   Leírás versus költői kísérlet Philip Gross versgyakorlataiban
 • Regény és leírás
  • Kálmán C. György
   Flaubert leírásai a Bovarynéban
  • Milián Orsolya
   A „kép titka” Julian Barnes A világ története 10 és ½ fejezetben
   című regényében
  • Sári B. László
   A leírás és a posztmodern „Amerika” revíziója
   Thomas Pynchon Beépített hiba című regényében
  • Hetényi Zsuzsa
   Vladimir Nabokov tárgyleírásai és az egzisztenciális emigráció
   Porcelánmalac és celluloidgyík
  • Berkes Tamás
   A tudathasadás leírása mint krizeológia
 • Testleírások és karakterképzés
  • Osztroluczky Sarolta
   „A tarkója ismerős volt…”
   A test(rész)ek olvashatósága Ottlik Géza elbeszélő prózájában
  • Jéga-Szabó Krisztina
   A leírás és a női szubjektumalkotás összekapcsolódásának
   vizsgálata Lesznai Anna Kezdetben volt a kert című művében
  • Földes Györgyi
   Transzszexualitás/transztextualitás
   Transz és inter testleírások, testreprezentációk
  • Kovács Gábor
   Alakmásképzés a regényben
 • Leírás, szociopróza, társadalmi tér
  • Böhm Gábor
   Azon is túl…
   Tar Sándor „világa” és a leíró tekintet
  • Cserjés Katalin
   Új típusú leírás és kronotoposz
   Elméleti kategóriák a műelemzés szolgálatában
  • Káli Anita
   Leírható-e a szegénység?
  • Mayer Lisa
   A leírás „káosza”
   Krasznahorkai László: Sátántangó
  • Hovanec Zoltán
   A szolgálólány esete a valósággal
   A leíró ábrázolásmód mint az elbeszélés másikjának eseménye
   a Pontos történetek, útközben című regényben
 • Színház, film, opera, mítosz
  • P. Müller Péter
   A leírások szerepe a dramatikus szövegek irodalmi
   emancipálódásában: jellemrajz, helyszínleírás,
   dialógus nélküli színdarabok
  • Major Ágnes
   Adaptálatlan leírás, kibillentett értelmezés
   Csáth Géza: Anyagyilkosság – Szász János: Witman fiúk
  • András Csaba
   Tájkép Ikarosz bukásával
   A leíró filmnyelv politikai funkciója Tarr Béla életművében
  • Mezősi Miklós
   Két variáció a Don Giovanni-mítoszra
   Faustizálás versus(?) érzéki zsenialitás: Hoffmann és Kierkegaard Mozart-értelmezései
  • Michal Kovář
   A leírás mint történet
 • Függelék
  • Roland Barthes
   Valósághatás (Fordította: P. Simon Attila)
 • Személynévmutató
 • A kötet szerzői

letöltés

impresszum

Leírás:
Elmélet, irodalom, kép


Szerkesztette:
Hajdu Péter
Kálmán C. György
Mekis D. János
Z. Varga Zoltán

Munkatárs:
Major Ágnes

Reciti konferenciakötetek ‧ 5

Sorozatszerkesztő:
Török Zsuzsa

A kötet megjelenését a K11215 számú
Komparatisztikai kutatások Kelet-Európában:
regionalizmus,
intertextualitás, történelmi tapasztalat
című OTKA-projekt támogatta.
by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2630-953X
ISBN 978-615-5478-88-8

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ https://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2019

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?