Világok között: Tanulmányok Ovidius életművéről

február 17th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Krupp József, szerk. Világok között: Tanulmányok Ovidius életművéről. Budapest: reciti, 2020.

Publius Ovidius Naso halálának kétezredik évfordulója világszerte alkalmat adott a korunkat talán leginkább megszólító római költő életműve előtti tisztelgésre. Budapesten 2017 novemberében került sor az Ovidius 2000 című konferenciára, amelyen a jelen kötet alapul. A négy egységbe foglalt tizenhat tanulmány Ovidius életművének ma legizgalmasabbnak látszó összefüggéseit tárgyalja. A kötet tematikus egységei a főműnek tekintett Metamorphoses poétikájával és modern világirodalmi visszhangjaival, az életmű hangsúlyosan római (Ars amatoria, Fasti) és nem római (Tristia, Ibis) tereivel, az elégia műfaji lehetőségeinek sokoldalú ovidiusi kiaknázásával (Heroides, Fasti, Tristia), végül pedig a költő sokrétű hazai befogadástörténetével foglalkoznak. Az itt sorakozó írások fényében úgy tűnik, a 21. század eleji olvasónak a római költő művei azokról a szférák közötti, megszilárdíthatatlan, átmeneti terekről adnak hírt, amelyek emberi és állati, művi és természeti, valóságos és illuzórikus, vagy éppen férfi és női, római és nem római, nyilvános és privát világok között húzódnak.

Tartalomjegyzék

Előszó

Az Átváltozások költője

 • Tamás Ábel: Io írása. Ember és állat a fikció börtönében

 • Darab Ágnes: Visae correptus imagine formae (Met. III. 416). Kép – szöveg – test Ovidius Metamorphosesének Narcissus- és Pygmalion-elbeszélésében

 • Bényei Tamás: Erysichthon fája. Ökológia és retorika egy ovidiusi történetben

 • Korompay Eszter: Semmibe markoló kezek. Echo alakja Christoph Ransmayr Az utolsó világ című regényében

Róma és Tomi között

 • Acél Zsolt: Nunc aurea Roma est. Az Ars amatoria mint várostérkép

 • Rung Ádám: Miért meztelenek a Lupercusok? A Fasti és Ovidius mint nagyon is római szerző

 • Hajdu Péter: Ovidius az idegenek között

 • Ferenczi Attila: In medio tutissimus Ibis. Az Ibis biografikus olvasatának lehetőségei

Változatok elégiára

 • Pártay Kata: A közvetítettség formái a Heroides levélpárjaiban

 • Szikora Patricia: Phaedra levele Hippolytusnak. A tiltott szerelem Ovidiusnál és a korszak pompeii freskóin

 • Dobos Barna: Menekülő Elégia. A határhelyzetek poétikája a Fasti Venus és Amor-történetében

 • Czerovszki Mariann: Non sum ego quod fueram. A Tristia és a római szerelmi elégia kapcsolódási pontjai

Ovidius noster

 • Gloviczki Zoltán: Ovidius a Leuveni kódexben

 • Polgár Anikó: Új alakokká vált testek. Devecseri Gábor és az ovidiusi Átváltozások

 • Csehy Zoltán: „Egyik képből a másikba”. Ovidiusi gyökerű átváltozásmítoszok a kortárs költészetben

 • Déri Balázs: A magyarországi Ovidius-filológia hatvan éve (1957–2016)

Bibliográfia

letöltés

impresszum

Világok között

Tanulmányok Ovidius életművéről


Szerkesztette:
Krupp József

A szerkesztésben közreműködött:
Kárpáti Bernadett

Lektorálta:
Acél Zsolt, Bényei Tamás, Bolonyai Gábor, Czerovszki Mariann,
Darab Ágnes, Ferenczi Attila, Gesztelyi Tamás, Hajdu Péter,
Kisdi Klára, Kozák Dániel, Krupp József, Molnár Gábor Tamás,
Nagy Árpád Miklós, Simon Attila, Simon Lajos Zoltán, Szovák Kornél,
Takács László, Tamás Ábel

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A borító Richard Wilson
Snowdon from Llyn Nantlle (1765 k.)
című képének felhasználásával készült
by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978-615-5478-83-3

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?