Balázs-Hajdu Péter: Zsengék, töredékek, kétes hitelűek

december 13th, 2019 § 0 comments

reciti könyv

Balázs-Hajdu Péter. Zsengék, töredékek, kétes hitelűek:  A Madách–Rimay-kódexek Szerelmes énekek című füzetének versanyaga. Irodalomtörténeti füzetek 181. Budapest: reciti, 2019.

A 17. század első harmadának egyik legjelentősebb magyar irodalmi forrásában, az ún. Madách–Rimay-kódexekben fennmaradt szerelmi tárgyú versgyűjtemény irodalomtörténeti jelentősége a kánonban elfoglalt speciális helyzetéből fakad. Ezek az énekek esztétikai szempontból úgyszólván marginálisak, ugyanakkor a korabeli magyar költészet csúcsteljesítményeként értékelt Balassi-, illetve Rimay-életmű közvetlen ismeretéről adnak számot. A korábbi szakirodalmak erőfeszítései főleg az attribúcióra irányultak, vagyis annak eldöntésére, hogy a szövegcsoport megalkotása Madách Gáspár vagy Rimay János személyének tulajdonítható-e inkább, ám ez a modern szerzőfogalomra hagyatkozó kérdésfeltevés kizárólag negatív eredményeket hozott.

E monográfia vizsgálódásai elsősorban nem a szerzőség meghatározására irányulnak, hanem arra, hogy miféle költészettörténeti előzmények ismeretében és milyen retorikai-poétikai stratégiák alapján jöttek létre a tárgyalt versek. Válasz gyanánt a könyv az udvariasság hangján megszólaló szerelmi költészetünk hatástörténetének egy igen fontos, korai fejezetét írja meg mélyreható részletességgel.

letöltés

impresszum

Balázs-Hajdu Péter
Zsengék, töredékek, kétes hitelűek
A Madách–Rimay-kódexek
Szerelmes énekek
című füzetének versanyaga

Irodalomtörténeti füzetek ‧ 181

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

Lektorálta:
Jankovics József

A kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg

A borító Peregrino da Cesena
Orpheusz lantjátékával megszelídíti az állatokat (1500–1520 k.)
című metszetének felhasználásával készült

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 0075-0840
ISBN 978-615-5478-73-4

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2019

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?