Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok (ReKonf ‧ 4)

augusztus 26th, 2019 § 1 comment

reciti könyv

Török Zsuzsa, szerk. Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok. Reciti konferenciakötetek 4. Budapest: reciti, 2019.

Az első professzionális írónők, akik meg­élhetési forrásként tekintettek az írásra, a 19. század második felében jelennek meg, és különülnek el a nem egziszten­ciális szükségletből alkotó női szerzőktől. A kötet olyan társadalmi-kulturális fo­lyamatokat tár fel, amelyekben hivatásos írónők és változatos célokkal és motivá­ciókkal ténykedő más íráshasználók vet­tek részt. A tanulmányok a női szerző­ségnek a 19. századi irodalom-, sajtó- és társadalomtörténettel való szoros össze­függéseit vizsgálják, és korabeli funk­cióinak, illetve változatainak összetett kontextualizáló feltárására törekednek.

 • Előszó
 • NŐI ESZTÉTIKÁK ÉS KRITIKUS NŐK
  • Balogh Piroska
   Aesthetica muliebris – avagy beszélhetünk-e „női esztétikáról”
   18–19. századi magyar viszonylatban
  • Fekete Norbert
   Női néven nőként bírálni
   A beszédpozíció megszerzésének problémái Takáts Éva kritikusi fellépésekor
  • Fórizs Gergely
   A széptan és a szépnem
   Christian Oeser nőknek szóló esztétikája (1838–1899)
 • REFORMKORI FIRKÁSZOK
  • Kucserka Zsófia
   Párhuzamos útirajzok – összefutó életutak
   A csinosodás politikai nyelve Wesselényi Polixéna és John Paget útirajzaiban
  • Katona Csaba
   „…írónő vagyunk?!”
   Az írói identitás Slachta Etelka naplóiban
  • Varga Zsuzsanna
   Egy magyar hölgy iratai
   Pulszky Teréz Bécsben, Szécsényben és Londonban
 • DRÁMAÍRÓK ÉS SZÍNÉSZNŐK
  • Czibula Katalin
   Drámaíró nők a hivatásos színjátszás hajnalán
  • Bartha Katalin Ágnes
   Újraképzelt színház
   A színész írónő és író színésznő énjei
 • KAPCSOLATOK ÉS HÁLÓZATOK
  • Gyimesi Emese
   Versíró nők a 19. század közepén
   Szendrey Júlia, Majthényi Flóra, Malom Lujza, Wass Ottilia és Bulyovszky Lilla pályája
  • Szilágyi Zita Mária
   Egy tudósítónő Brüsszelből
   Báró Jósika Júlia hírtudósítói tevékenysége
  • Török Zsuzsa
   A női írás kutatásának módszertana a digitális fordulat után
   Wohl Stefánia esete a The Scotsmannel
  • Kecsmár Szilvia
   Czóbel Minka és a Lélekvándorlás
   A mű fordításának és megjelentetésének körülményei a Polignac-levelekben
 • PÉLDAKÉPEK ÉS IDENTITÁSOK
  • Mlakár Zsófia
   Női identitás és írás összefüggései Herman Ottóné Borosnyay Kamilla feljegyzéseiben
  • Frauhammer Krisztina
   A zsidó asszony
   Az írás mint az identitás keresés és modellalkotás eszköze két századfordulós zsidó nőírónál
  • Steinmacher Kornélia
   Bajza Lenke: Leányok tükre
   A női életrajzok hagyománya és propagandisztikus szerepe a 19. században
 • MŰFAJ ÉS SZERZŐSÉG
  • Gulyás Judit
   Női műfaj volt-e a mese?
   Mesemondók, mesegyűjtők, meseírók
  • Mikos Éva
   Fehérnéprajz
   A női folklórelőadó helye az adatközlő emancipációjának folyamatában
 • Személynévmutató
 • A kötet szerzői

letöltés

impresszum

Nőszerzők a 19. században:
lehetőségek és korlátok


Szerkesztette:
Török Zsuzsa

Reciti konferenciakötetek ‧ 4

Sorozatszerkesztő:
Török Zsuzsa

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A konferencia megrendezését támogatta
a Nemzeti Kulturális Alap

A borítón:
Magyar írónők arczképcsarnoka, 1862
Kőre rajz. Grimm. R.; kiad. Pfeifer Ferdinánd;
nyomt. Pollák Testvérek Pesten
Országos Széchényi Könyvtár,
Plakát- és Kisnyomtatványtár, Lit/40

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2630-953X
ISBN 978-615-5478-76-5

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2019

Tartalom

§ One Response to Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok (ReKonf ‧ 4)

Vélemény, hozzászólás?