(B)Irodalom: Gyulai Pál az irodalom élén (ReKonf ‧ 2)

április 11th, 2019 § 0 comments

reciti könyv

Ajkay Alinka és Császtvay Tünde, szerk. (B)Irodalom: Gyulai Pál az irodalom élén. Reciti konferenciakötetek 2. Budapest: reciti, 2018.

Gyulai Pál több évtizedes munkásságának értelmezése, értékelése nagyon különböző, és személyének, ténykedésének, befolyásának, eredményeinek megítélése roppant eltérő. Óriási –  nemegyszer heves indulatokat is keltő – vitákat kavar, hogy jelentőségét szépírói tevékenysége, a kortárs kritika tudománnyá emelése, irodalomszervezői tevékenysége vagy tanári, esetleg  szerkesztői munkássága nézőpontjából elemezzük, és azokat milyen elsődlegességi sorba állítva, hogyan értékeljük. Sokrétű, szerteágazó tehetsége révén a magyar irodalmi élet számos területén hosszú évtizedekre meghatározó egyéniséggé vált, aki arra törekedett, hogy szinte egy személyben döntse el a korabeli irodalmi kánont, és ítélkezzék az irodalom rendszerében jelentkező szereplők sorsáról. Befolyása és hatása alól – pro vagy kontra – csak a kivételes képességű és népszerűségű szerzők vonhatták ki magukat. Irodalomszervező tevékenysége azonban bizonyosan Kazinczyéhoz mérhető, csak a nagy elődnek még nem állt a rendelkezésére olyan kiépült intézményi hálózat, amely intézményesített hatalmat is biztosított volna számára.

Ezt a sokszínű Gyulai-képet igyekeztünk tovább elemezni és színesíteni majd kétszáz évvel Gyulai Pál születése után, a 2017. január 26–27-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott tudományos konferencián. A konferencián tizennégy előadás hangzott el, ebből végül tíz jelenik meg ebben a kötetben.

letöltés

impresszum

(B)Irodalom:
Gyulai Pál az irodalom élén


Szerkesztette:
Ajkay Alinka
Császtvay Tünde

Munkatárs:
Szabó-Reznek Eszter

Reciti konferenciakötetek ‧ 2

Sorozatszerkesztő:
Török Zsuzsa

Megjelent az Arany János Emlékév támogatásával

A konferencia megrendezését támogatta
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK
és a
Magyar Nemzeti Múzeum

A borítón: Gyulai Pál az Akadémián

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2630-953X
ISBN 978-615-5478-66-6

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2018

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?