Pirnát Antal: Kiadatlan tanulmányok

január 25th, 2019 § 0 comments

reciti könyv

Pirnát Antal. Kiadatlan tanulmányok. Szerkesztette Ács Pál. Budapest: reciti, 2018.

A jelen kötet Pirnát Antalnak a Szegedi Egyetem Régi Magyar Irodalomtörténet Tanszékén őrzött hagyatékában fennmaradt kiadatlan tanulmányaiból közöl válogatást. A szerző kiváló tudós, rendkívül sokoldalú irodalomtörténész, eszmetörténész, az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályának egyik nevezetes alakja, nagy hatású tanáregyéniség volt. A 16. századi erdélyi antitrinitárius mozgalmak kutatójaként vált nemzetközileg is ismertté. Mégsem szerette, ha csak a radikális reformáció kutatójának tartották. Joggal, hiszen érdeklődési köre kiterjedt a reneszánsz kori irodalom- és művelődéstörténet, vallástörténet szinte valamennyi területére. Aligha történt olyasmi a 16. században, amiről ő ne tudott volna jóformán mindent, a kor szereplőit életrajzostul-művestül közvetlen közelről ismerte. A klasszikus nyelvek és a neolatin irodalom kiváló értője volt. A reneszánsz irodalomelmélet és poétika kérdéseiről publikált alapvető fontosságú tanulmányait valamennyi magyar egyetemen tanítják. Pirnát bravúros és szenvedélyes vitatkozó, a reneszánsz konferenciák elmaradhatatlan, éles elméjű, kíméletlen hozzászólója volt. Műveinek jelentős része vitairat. Balassi Bálintról szóló akadémiai doktori értekezése is voltaképp vitamű. Élete utolsó éveiben a Pécsi Egyetem tanáraként sok fiatal hallgatóban felkeltette a reneszánsz irodalom- és eszmetörténet iránti érdeklődést. Kevesen tudják, hogy költő is volt, verseit a Kortárs 1978/6-os száma közölte. Ez a könyv is bizonyság Pirnát Antal szerteágazó érdeklődésére: Janus Pannoniusról, Bakfark Bálintról, Bornemisza Péterről, Balassi Bálintról, Dudith Andrásról, Forgách Ferencről, az ars historica problémáiról, az erdélyi művelődés itáliai és lengyel kapcsolatrendszeréről éppúgy szó esik, mint a radikális reformáció európai jelentőségű alakjairól, például Giorgio Blandratáról és Celio Secondo Curionéról. Itt jelenik meg először Az ariánus Biblia című legendás, szellemi izgalmakban bővelkedő nagy Pirnát-tanulmány is. A kötet természetesen magán viseli annak a jó fél évszázaddal ezelőtti kornak a bélyegét, amelyben a szövegek létrejöttek. Egyszersmind új életre kel egy fényes elméjű tudós, az örök kereső, örökké kérdező Pirnát Antal, aki a kutatás kérdéseiben a tényeken kívül nem ismert el semmilyen tekintélyt, akit voltaképp csakis a tudomány, a „szakma” problémái foglalkoztatták, semmi egyéb.

letöltés

impresszum

Pirnát Antal
Kiadatlan tanulmányok

Szerkesztette:
Ács Pál

Az előszót írta:
Balázs Mihály

Olvasószerkesztő:
Székely Júlia

Készült a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében,
az NKFIH 104951 sz. programja keretében.

Pirnát Antal hagyatékát a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Magyar Irodalom Tanszékének
archívumában őrzik.

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978-615-5478-60-4

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2018

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?