Rejtőzködő Kalliopé: Tanulmányok Arany János Naiv eposzunk című írásáról (Hagyományfrissítés ‧ 6)

december 31st, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Csonki Árpád, szerk. Rejtőzködő Kalliopé: Tanulmányok Arany János Naiv eposzunk című írásáról. Hagyományfrissítés 6. Budapest: reciti, 2018.

Jelen kötet tanulmányai Arany János Naiv eposzunk című 1860-as tanulmányának tudományos hatásával vetnek számot. Arany írása nemcsak a magyar irodalomtörténetről való gondolkodásra volt nagy befolyással, hanem más tudományágaknak a kérdésfeltevéseit is hosszú időre meghatározta. A kötet szerzői az Arany-szöveg sokirányú hatásával összhangban több tudományterület (régi és klasszikus magyar irodalomtörténet, irodalomelmélet, anglisztika, néprajztudomány) szempontjait érvényesítve értelmezik újra a tanulmányt. A szerzők egyrészt arra vállalkoznak, hogy Arany saját életművének és korának kontextusai felől értelmezzék a Naiv eposzunkat, de a munka távlatos tudománytörténeti jelentőségére is rávilágítanak. Arany tanulmánya olyan szövegnek bizonyul, amelynek bizonyos megállapításai és kérdésfölvetései a mai napig inspirálóan hathatnak a kutatókra, míg más elemei – mint a naiv magyar eposz megtalálásának lehetősége – már nem kecsegtetnek új eredményekkel.

letöltés

impresszum

Rejtőzködő Kalliopé
Tanulmányok Arany János
Naiv eposzunk című írásáról


Szerkesztette:
Csonki Árpád

Hagyományfrissítés ‧ 6

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

A kiadvány megjelenését
Magyarország Kormánya támogatta.

A kötet tanulmányai az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézetének 2017. december 5-én rendezett
konferenciájára készültek

A borítón és a szennycímlapon
Körösfői-Kriesch Aladár Bölényvadászat című freskójának
részlete látható.

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2063-8361
ISBN 978-615-5478-65-9

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv: Szilágyi N. Zsuzsa
Tördelte, web: Hegedüs Béla

Budapest
2018

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?