Az ismeretlen klasszikus (ReKonf ‧ 1)

szeptember 26th, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Fórizs Gergely és Vaderna Gábor, szerk. Az ismeretlen klasszikus: Berzsenyi-tanulmányok. Reciti konferenciakötetek 1. Budapest: reciti, 2018.

Berzsenyi Dániel életművét a magyar irodalomtörténet-írás ellentmondásos jelenségként könyvelte el, melynek egyes elemei rendre idegenszerűnek és kétséges értékűnek számítottak. A jelen kötetbe gyűjtött tanulmányok Berzsenyi munkásságának különböző, 19. századi költészet-, kritika- és eszmetörténeti kontextusait tárják fel és értelmezik. Olyan összefüggéseket mutatnak fel, amelyek nyomán lehetővé válik az egyszerre kanonikusnak és ismeretlennek tűnő klasszikus újfajta megközelítése. Az itt megfogalmazott kérdéseket immár nem az irodalmi kánon utólagos szempontjai diktálják, hanem az egykorú szellemi közegre összpontosító vizsgálatokból adódnak.

A tanulmányok tehát a Berzsenyi-életmű illeszkedési pontjainak kijelölését végzik el, ily módon küzdve meg újra az ismeretlenség jelenségével. Olyan problémák kerülnek előtérbe, mint Horatius mai olvasatainak tanulságai Berzsenyi költészetére nézvést, Berzsenyi és a korabeli költészet, Berzsenyi és a nyelvújítás kapcsolata, Berzsenyi hatása kortársaira és közvetlen utókorára, Berzsenyi képzetei a csinosodásról, valamint Berzsenyi olvashatósága digitális eszközök segítségével.

letöltés

impresszum

Az ismeretlen klasszikus:
Berzsenyi-tanulmányok


Szerkesztette:
Fórizs Gergely
Vaderna Gábor

Reciti konferenciakötetek ‧ 1

Sorozatszerkesztő:
Török Zsuzsa

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
A borító a következő kép felhasználásával készült:
Jacob Schorn: Berzsenyi Dániel miniatűr arcképe, 1812
papír, gouache, 840 × 740 mm, j.b.k. J. Schorn pinxit
MTA Művészeti Gyűjtemény ltsz. 55
Fotó: Szelényi Károly

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2630-953X
ISBN 978-615-5478-50-5

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2018

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?