Egy idézet (folytatása) 1790-ből

július 17th, 2018 § 0 comments

Hogy-ha te­hát Pál­lás­nak örök haj­lé­kot akartok
Szer­ze­ni mellyem­ben, óh di­a­dal­mas Atyák!
És az igaz tu­do­mányt ma­ra­dan­dó láb­ra segéllvén
A’ ko­mor elme-homály’ kép­te­len álma helyett,
A’ si­ke­res Bőlt­sek­nek eszesb apo­lá­sai által
Jobb­nak akar­já­tok ten­ni Anyá­tok’ ügyét:
Óh! e’ két aka­dályt ves­sé­tek fél­re! szabadság,
és bő­ség nél­kűl sín­le­nek a’ nagy Eszek.

Ver­se­ghy Fe­renc. A ma­gyar ha­zá­nak anyai szó­zattya az or­szág nap­já­ra ké­szü­lő ma­gya­rok­hoz, 1790, 13 [dőlt ki­eme­lés: HB].

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?