Czintos Emese: Példától az olvasmányig

február 9th, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Czintos Emese. Példától az olvasmányig: A (szép)história a 16. század magyar irodalmában. Irodalomtörténeti füzetek 179. Budapest: reciti, 2017.

A könyv a históriás éneknek, ezen belül a széphistóriának a 16. századi magyar irodalomban betöltött szerepét értelmezi két olvasat metszéspontjain: a műfajtörténeti, poétikai, olvasmánytörténeti, nyomdatörténeti, eszmetörténeti kérdezések révén levonható tanulságokat egy szövegközpontú analitikus, diskurzív olvasattal veti össze. Tipológiai és terminológiai vizsgálatokat követően, a gyönyörködtetés, szórakoztatás szándékának nyomait keresve, a kötet a szövegek legitimációs technikáit térképezi fel, melyek révén igyekeztek kibújni a hivatalos, protestáns preskriptív morális ellenőrzés alól, ily módon keresve két irodalmi ideológia és beszédmód érintkezési felületeit.

letöltés

impresszum

Czintos Emese
Példától az olvasmányig
A (szép)história a 16. század magyar irodalmában

Irodalomtörténeti füzetek ‧ 179

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült

A borítón: a Csoma-kódex egyik verszáró virágdísze
(MTA Könyvtár és Információs Központ, Kézirattár, K 72)

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 0075-0840
ISBN 978-615-5478-42-0

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2017

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?