Tóth Zsombor: A kora újkori könyv antropológiája

november 24th, 2017 § 0 comments

reciti könyv

Tóth Zsombor, A kora újkori könyv antropológiája: Kéziratos nyilvánosság Cserei Mihály (1667–1756) írás- és szöveghasználatában, Budapest, reciti, 2017 (Irodalomtörténeti füzetek, 178).

A kódexként és nyomtatványként egyaránt felfogott kora újkori könyv antropológiája az írás és olvasás aktusainak vizsgálata révén, tehát az írás- és szöveghasználatból érthető meg. A két fő médium, a nyomtatott és a kéziratos szöveg és e szövegek nyilvánosságmodelljeinek distinkciója az egyéni használat (olvasás, írás, fordítás, másolás) rekonstrukcióját és értelmezését teszi lehetővé. Ily módon a kora újkori irodalom működéséhez adhat irodalomtörténeti szempontból is érvényes kereteket és támpontokat.

Jelen tanulmánykötet ebben az írásantropológiai és irodalomtörténeti kérdéskörben vizsgálja Cserei Mihály kéziratos hagyatékát, illetve ránk maradt könyvtártöredékét, könyveiben ugyanis az olvasási alkalmak és szövegértések aktusait gazdag marginália-anyag őrizte meg. A 2003-ban elkezdett és több magyarországi, illetve erdélyi intézményben végzett levéltári és könyvtári kutatás során a szerző körülbelül 2500 lapnyi kéziratos anyagot tekintett át, gyűjtött fel és vizsgált meg. Ennek a kutatásnak a részeredményeiből, illetve Cserei könyvtárának vizsgálatából épül fel ez a tanulmánykötet, fókuszában Cserei íráshasználati habitusával.

letöltés

impresszum

Tóth Zsombor

A kora újkori könyv antropológiája:
Kéziratos nyilvánosság Cserei Mihály (1667–1756) írás- és szöveghasználatában


Irodalomtörténeti füzetek ‧ 178

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

Lektorálta:
Fazakas Gergely Tamás

Készült a Nemzeti Kulturális Alap
és az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
támogatásával


by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 0075-0840
ISBN 978-615-5478-39-0

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2017

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?