Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 5.

május 25th, 2017 § 0 comments

reciti könyv

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 5, szerk. Csörsz Rumen István, Budapest, reciti, 2017.

A hagyomány attól hagyomány, hogy működik. Formálgatják, irányítani próbálják (papok, esztéták, politikusok), de végül mégis saját arculata lesz. A személyes tudások mintha egyenként is különféle irányba húznák-vonnák ezt a különleges szellemi amőbát, amely persze gyorsan és rugalmasan változtatja alakját. A közköltészetben ez a szép és ez a rémisztő egyszerre. A mindenhez-hasonlóság és a furcsa egyediségek.

A Doromb új kötete ismét sokfelé terelgeti az olvasó figyelmét a XVII. századtól napjainkig, de néha még sokkal régebbre is. Nem ígér egységes elemzői nézőpontot, sem módszertani összhangot, hiszen a vizsgált résztémák mindegyike más-más eszközöket kíván. A 2017. évi alkotógárdában irodalmárok, néprajzosok, zenetudósok és levéltárosok egyaránt akadnak. A szerzőket azonban most is összeköti a kíváncsiság, a kutatói ösztön: vajon mikor s mennyire folytat párbeszédet a populáris kultúra azzal, amit kánonképesnek, szerzői hitelűnek érzünk? Megragadható-e az átvételek iránya, vagy a mi feladatunk csupán a jelenségek rögzítése-naplózása lehet, olyannyira bizonytalan a többi tényező? Most is meggyőződhetünk róla, hogy e kapcsolatok hálózata végtelenül bonyolult és izgalmas, ezernyi kutatónak jut belőle megoldani való – Oláh Miklóstól Erdélyi Jánoson át Bob Dylanig, a régi kéziratos és ponyvakultúra vándortémáitól (keservesek, Eldorádó, it-literature, gúnyversek) a morva és magyar népzenéig.

letöltés

különnyomatok

impresszum

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 5.

Szerkesztő:
Csörsz Rumen István

Készült az OTKA 104758. sz. pályázat támogatásával
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2063-8175

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv, tördelés, korrektúra: Szilágyi N. Zsuzsa
Nyomda és kötészet: Kódex Könyvgyártó Kft.

Budapest
2017

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?