Szilágyi Márton: Forrásérték és poétika

március 14th, 2017 § 0 comments

reciti könyv

Szilágyi Márton, Forrásérték és poétika. Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója, Budapest, reciti, 2017 (Irodalomtörténeti füzetek, 177).

Kazinczy Ferenc életművének legismertebb és legnagyobb hatású darabja a Fogságom naplója. Ezért is meglepő, hogy ez a monográfia mind ez idáig az első átfogó, könyv terjedelmű vállalkozás az értelmezésére. Mivel ez a mű legalább annyira számot tarthat a történészek érdeklődésére, mint az irodalomtörténészekére, az elemzés kísérletet tesz, hogy számot vessen a történeti kontextussal (azaz a szöveg forrásértékével) éppúgy, mint a mű esztétikai karakterével. A Fogságom naplója ugyanis – címével ellentétben – utólagos perspektívából megírt memoár, amely komoly anyaggyűjtés és a szerző egykorú feljegyzéseinek a felhasználásával az események után nagyjából harminc évvel nyerte el végleges formáját, ám a naplószerűséget imitálja, s a hitelesség, pontosság igényével készült. Így aztán a Martinovics-összeesküvés utáni megtorlásnak számos esetben ez az egyetlen, szubjektív hitelű forrása.

letöltés

impresszum

Szilágyi Márton

Forrásérték és poétika

Kazinczy Ferenc : Fogságom naplója

Irodalomtörténeti füzetek ‧ 177

Sorozatszerkesztő:
Fórizs Gergely

A kiadvány a
Magyar Tudományos Akadémia
támogatásával készült.

Készült az MTA – Debreceni Egyetem
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoportjának keretében

A borító Stunder János Jakab Kazinczy-portréjának (1797)
felhasználásával készült.

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 0075-0840
ISBN 978-615-5478-30-7

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv: Szilágyi N. Zsuzsa
Tördelte, web: Hegedüs Béla

Budapest
2017

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?