Választások és kényszerek: Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában

december 4th, 2015 § 0 comments

reciti könyv

Választások és kényszerek: Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában (Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok), szerk. Balogh Magdolna, Budapest, reciti, 2015.

Kötetünk annak a 2011 novemberében rendezett nemzetközi konferenciának az anyagából nyújt válogatást, amelyet a Vannak-e közép-európai zsidó irodalmak? munkacím alapján hirdettünk meg, s amelyre az MTA BtK Irodalomtudományi Intézete és a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete (Ústav svetovej literatúry SAV) együttműködésének keretében került sor. A konferencia felhívása a nem héber és nem jiddis nyelvű irodalmakra kérdezett rá, vagyis arra kerestük a választ, hogy térségünk egyes nemzeti irodalmain belül kirajzolható-e egy olyan, az adott nemzet nyelvén született, de világosan elkülöníthető irodalmi korpusz, amelyet az egymással is feleselő mai diskurzusok a „zsidó” képlékeny és többféleképpen értett fogalma alapján jelölnek meg. Egy lehetséges tipológia vázlatán gondolkodtunk, miközben azt is vártuk a szlovák, lengyel, cseh és magyar részvevőktől, hogy számot adjanak a régiónkon belüli nemzetek „zsidó” komponensének kulturális specifikumáról, ahogyan az a 19–20. század közép-európai történelméből és kultúrtörténetéből kiolvasható.

letöltés

impresszum

Választások és kényszerek
Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában
(Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok)


Szerkesztette:
Balogh Magdolna

A tanulmányok létrejöttéhez nyújtott támogatásért
köszönetünket fejezzük ki a
Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának.

A fordítások elkészítéséhez nyújtott támogatásért a SLOLIA
(Slovak Literature in Abroad) Alapítványnak tartozunk köszönettel.

This book has received a subsidy from SLOLIA Committee,
the Center for Information on Literature in Bratislava, Slovakia.

A borítón Vajda Lajos Önarckép templommal [1935 k.]
című munkája látható.

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978-615-5478-20-8

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borítóterv: Szilágyi N. Zsuzsa
Tördelte: Hegedüs Béla

Budapest
2015

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?