Literatura 2014/4 (XL. évfolyam)

január 15th, 2015 § 0 comments

autoreferátum

Megjelent a Literatura 2014/4-es száma.

Tartalom

Nekrológ

 • Szili József: Nyírő Lajos jele

Tanulmány

 • Veres András: József Attila mint irodalomkritikus
 • Kálmán C. György: Alkalmiság és újítás Szép Ernő kisregényeiben
 • Tverdota György: „Elítélem a hagyomány s a lelemény e hosszú vad vitáját” – Radnóti Miklós értekező prózája

Műelemzés

 • Thomka Beáta: Észt történelmi trilógia – Sofi Oksanen regényei

Új irodalomtörténet

 • Nagy Csilla: Az irodalmi modernség átalakulása – Szabó Lőrinc: Te meg a világ (1932)
 • Reichert Gábor: Megjegyzések Déry Tibor 1945 előtti életművéhez
 • Kovács Krisztina: Por–Sár–Köd–Folyó– Sziget – Megjegyzések a vajdasági magyar irodalom néhány szimbólumának kérdéséhez

Szemle

 • Szolláth Dávid: Felfedezések könyve – Schein Gábor– Szűcs Teri (szerk.): „Zsidó” identitásképek a huszadik századi magyar irodalomban
 • Rónay László: Műfajok között őrlődve – Márai/Ulysses jegyzetei
 • Samu-Koncsos Kinga: A kérdezés biztos talaja – V. Gilbert Edit (szerk.): A perifériáról a centrum: Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől 4.

Tartalom

Tagged

Vélemény, hozzászólás?