Literatura 2014/3 (XL. évfolyam)

október 15th, 2014 § 0 comments

autoreferátum

Megjelent a Literatura 2014/3-as száma

Tartalom

Tanulmány

 • Görföl Balázs: A megértés mint esztétikai és etikai probléma – Hans-Georg Gadamer Celan-értelmezéséről

Új irodalomtörténet

 • Wirágh András: A második pályakezdés – Ambrus Zoltán: Ninive pusztulása és egyéb történetek
 • Mészáros Zsolt: Az „Új Nő” és az „új novella” Kaffka Margit korai kisprózájában (1903–1908)

Műhely

 • P. Müller Péter: Hiány, csonkítás, (ki)húzás, (el)hallgatás a drámában és a színpadon
 • Karsai György: A ki nem mondott mondatok dramaturgiai szerepe Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész tragédiáiban
 • Matuska Ágnes: Egy mókamester esete a 16. századi angol színpadon – Thomas Heywood és a 21. századi kritika öncenzúrája
 • Kiss Attila Atila: Hiány és protézis – A jelölés határmezsgyéi a Titus Andronicusban
 • Tóth Orsolya: A szó hiánya és a test nyelve – Megjegyzések a Bánk bán egyik instrukciójához
 • Reuss Gabriella: Hiány, húzás és szerep egy 1838-as súgópéldányban és kulturális emlékezetünkben – Egressy Gábor első magyar Lear királya Macready Learjének tükrében
 • Imre Zoltán: A Másik hiánya – Sylva átírásai (Die Csárdásfürstin) 1915–1921
 • Kiss Gabriella: A hiány tradícióképző ereje – A Philther-projekt Brecht-olvasata
 • P. Müller Péter: Teátrális némaság: szótlan szónok, (el)hallgató színész, egyperces néma gyász

Szemle

 • Deczki Sarolta: Egy kiismerhetetlen életmű – Havasréti József: Szerb Antal

Tartalom

Tagged

Vélemény, hozzászólás?