Horatius arcai

december 24th, 2014 § 0 comments

reciti könyv

Horatius arcai, szerkesztette Hajdu Péter, Budapest, reciti, 2014.

Horatius_boritoA kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, többszerzős monográfia Horatiusról. Nem abban az értelemben szerzői monográfia, ahogyan azt évtizedekkel ezelőtt elképzelték – tudniillik az életrajzra és az életmű egységére koncentráló folyamatos elbeszélés –, hanem olyan könyv, amely egy egységes szemléleti keretben az életmű pillanatnyilag fontosnak látszó összes aspektusával foglalkozik. A kötet fejezeteinek többsége egy-egy vers kapcsán foglalkozik valamilyen általánosabb Horatius-problémával is, de igyekeznek a korszak, a római (és európai) kultúrtörténet és az életmű kontextusának bemutatása mellett szoros szövegelemzéseket nyújtani, abban a meggyőződésben, hogy a 21. század elején a vers és annak szövegisége az, ami az olvasókat leginkább érdekli Horatiusban.

Magyarul nagyon régen jelent meg tudományos könyv Európa egyik legnagyobb lírai költőjéről. Ezért a~jelen kötetnek az is feladata, hogy bemutassa a~hazai olvasóközönségnek, hogyan lehet (vagy szokás) manapság beszélni róla, ugyanakkor megjelenítse a~magyar Horatius-filológia teljesítményeit is.

Hajdu Péter

letöltés

impresszum

Horatius arcai

Szerkesztette:
Hajdu Péter

A kötet a 77426 számú „Horatius és az antik esztétikai gondolkodás” című OTKA kutatási program keretében készült.
Megjelenését az OTKA 111086 számú publikációs pályázat támogatta.

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978-615-5478-05-5

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Borító: Kováts Borbála
Tördelés: Hegedüs Béla

Budapest
2014

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?