Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások

november 27th, 2014 § 0 comments

reciti könyv

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások, szerk. Biró Annamária, Boka László, Nagyvárad–Budapest, Partium Kiadó – reciti, 2014.

ertelmisegi_karriertortenetek_borito

Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány bizonyos aldiszciplínáiban is kedvelt kutatási téma. A magyar értelmiségtörténet kutatása mindazonáltal nem fejlődött önálló tudományággá, s inkább egyéb tematikus részkutatásokban merült fel az egyéni vagy csoportos karriermodellek tisztázásának igénye. A karriertervezéssel összefüggésben álló kapcsolatépítési stratégiák a hálózatkutatáson belül tematizálódtak, az írói csoportosulások kutatásában is új megközelítésmódot eredményezve. Nyilvánvaló tehát, hogy olyan, csupán részben kutatott területről van szó, melyben elsősorban interdiszciplináris vizsgálatokra van szükség, az irodalom, kultúra- és társadalomtudományok képviselői közös párbeszéd útján alakíthatják ki azt az elméleti hátteret, fogalomhasználatot és szükséges terminológiát, amely a későbbiekben megalapozhatja a hasonló jellegű kutatások metodológiáját.

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszéke ezzel a céllal tartotta 2013. július 5–6-án az Értelmiségi karrierek, karrierminták, írói csoportosulások. Társadalomtörténeti és irodalmi reprezentációk című konferenciáját. A konferencia, a tematika gazdagságának megfelelően, ugyanakkor az alapkutatások hiányosságait is felismerve, a teljes magyar nyelvterületen hagyományt igyekszik teremteni, s a szervezők szándéka szerint kétévente kerül megrendezésre.

Az első konferencia a lehetséges forráscsoportok számbavételére koncentrált, a felvetett kérdéskörök irodalmi művekben való megjelenését vizsgálta, de nem zárta ki a képviselet-elv irodalomszociológiai, kultúra-kritikai attitűdjeinek tárgyalhatóságát sem. A konferenciát tudatosan úgy terveztük, hogy átfogó jellege legyen, vagyis az elméleti előadások mellett igyekeztünk olyan előadókat is meghívni, akik alapos tudással rendelkeznek egy-egy történeti korszakról és ezek egészében, illetve egy-egy tipikus vagy akár atipikus esetet kiemelve mutatják be az értelmiségi karrierépítés eltérő modelljeit.

ekönyv olvasása és letöltése

Letöltés (PDF, 1.38MB)

impresszum

Értelmiségi karriertörténetek,
kapcsolathálók, írócsoportosulások


Szerkesztette:
Biro Annamária
Boka László

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta

ekönyv:

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978-615-5478-04-8
ISBN 978-606-8156-60-6

Kiadja a Partium Kiadó
és
a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu

Nagyvárad – Budapest
2014

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?