Tükrök között: Tüskés Tibor levelesládájából

szeptember 16th, 2014 § 0 comments

autoreferátum

Tükrök között: Tüskés Tibor levelesládájából, válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket írta Tüskés Gábor, sajtó alá rendezte, a válogatást és a jegyzeteket kiegészítette Simon Zsuzsanna, Budapest, Universitas Kiadó – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2014.

A kötet mintegy háromszáz, 1950–2007 között Tüskés Tiborhoz írt, eddig túlnyomórészt közöletlen levelet tartalmaz időrendben, magyarázó jegyzetekkel kiegészítve. A forrásanyag irodalom- és kortörténeti jelentőségét elsősorban az adja, hogy a levelek rávilágítanak az irodalmi élet működésére, irodalom és képzőművészet kapcsolatára, a kor irodalompolitikai viszonyaira, szellemi törekvéseire. A gyűjteményből kirajzolódik a címzett kritikusi, irodalomtörténészi, szerkesztői munkája, s fölsejlenek egy életpálya és emberi sors körvonalai. A levélírók között olyan nevek találhatók, mint Bálint Endre, Bertha Bulcsu, Borsos Miklós, Csorba Győző, Déry Tibor, Fejtő Ferenc, Füst Milán, Hernádi Gyula, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Kodolányi János, Lázár Ervin, Mándy Iván, Németh László, Ottlik Géza, Pilinszky János, Rába György, Rónay György, Somlyó György, Cs. Szabó László, Veres Péter.

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?