Literatura 2014/2 (XL. évfolyam)

július 8th, 2014 § 0 comments

autoreferátum

Meg­je­lent a Li­te­ra­tura 2014/2-es száma.

Tartalom

Tanulmány

 • András Csaba
  Az összeesküvés-elméletek poétikája
  ‒ Intenció és véletlen az irodalmi szövegek és a „világ” olvasásakor ‒
 • Józan Ildikó
  Francia–magyar
  ‒ Fordítás, irodalom és politika a két világháború között ‒

Új irodalomtörténet

 • Tverdota György
  A hagyományőrző modernség születése

Műhely

 • Z. Varga Zoltán
  Komparatisztika a 21. században
 • T. Szabó Levente
  Mit tegyünk az első nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi lappal
  ‒ Szempontok az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok (Acta Comparationis Litterarum Universarum) újraértéséhez ‒
 • Fried István
  Komparatisztikai kérdőjelek…
 • Darab Ágnes
  Komparatisztika és antikvitás
  ‒ Id. Plinius: Naturalis historia VIII 20‒21. ‒
 • Ladányi István
  „Posztjugoszláv” kontextusok: az összehasonlító olvasatok elkerülhetetlensége
 • Kálmán C. György
  Összehasonlító irodalomtudomány az internet korában

Szemle

 • Cristian Réka M.
  Tudomány és „együttalkotás” – egy elméleti képlet leképezései
  ‒ Bollobás Enikő: Egy képlet nyomában – Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból
 • András Csaba
  Mindig más alakban
  ‒ (Bényei Tamás: Más alakban – A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái

Tartalom

Tagged

Vélemény, hozzászólás?