Latinitas Polona

április 28th, 2014 § 0 comments

reciti könyv

Latinitas Polona: A latin nyelv szerepe és jelentősége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában, szerk. Békés Enikő, Szilágyi Emőke Rita, Budapest, reciti, 2014.

Borito

Jelen kötet a Varsói Egyetem Lengyelországi és Kelet-Közép-Európai Antik Hagyományok Kutatóközpontja (OBTA UW) és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete közötti együttműködésnek köszönhetően lát napvilágot. A tanulmánykötet célja, hogy bemutassa a magyar közönségnek a lengyelországi neolatinitással foglalkozó kutatók utóbbi évtizedekben keletkezett tanulmányait, amelyeket eddig még nem fordítottak le az ún. kongresszusi nyelvekre.

A kötetet három olyan szöveg nyitja, amelyek a latint mint a nemesség és az elitrétegek nyelvét vizsgálják a lengyel kultúrán belül, utánuk következnek a neolatin művelődés különböző aspektusainak szentelt tanulmányok, ezeket a lengyelországi neolatin kutatások módszertani helyzetét ismertető írás zárja. Az utolsó egység a latin nyelvnek a Slavia Latina és a Slavia Orthodoxa határterületén betöltött szerepét taglalja, különös tekintettel a latinitas hagyománya és a litván, illetve a fehérorosz irodalom között fennálló sajátos viszonyra. A kötet záróakkordja a latinitas Croatica jelenségét mutatja be. Az itt publikált írások nemcsak a komparatisztika szemszögéből nézve szolgálhatnak tanulságul a magyarországi neolatinisták számára, hanem követendő példa lehet számukra az itt közölt esettanulmányok tudatosan felvállalt és gazdagon kifejtett számos metodikai újdonsága is.

streszczenie

Niniejszy zbiór powstał we współpracy Wydziału “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Badań Literackich Wydziału Nauk Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk. Jego koncepcja zakłada przedstawienie publiczności węgierskiej studiów badaczy polskiej latinitatis, które powstały w ostatnich dekadach i nie były  tłumaczone na języki kongresowe.

Tom rozpoczyna się od trzech tekstów dotyczących roli łaciny jako języka szlacheckiego, po nich następują chronologicznie ułożone rozprawy dotyczące różnych aspektów kultury nowołacińskiej zamknięte próbą opisania sytuacji metodologicznej w badaniach neolatynistycznych. Ostatnia część obejmuje rozważania o funkcjonowaniu łaciny na pograniczu Slavia Latina i Slavia Orthodoxa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki litewskiej, czy też litewsko-białoruskiej. Tom zamyka studium poświęcone problemowi latinitas Croatica. Opublikowane tu teksty mogą służyć przykładem dla węgierskich neolatynistów nie tylko z perspektywy komparatystycznej. Ich świadomie stosowana i szczegółowo przedstawiona nowatorska metodologia może stać się również zachętą do podejmowania podobnych badań.

letöltés

impresszum

Latinitas Polona
A latin nyelv szerepe és jelentősége
a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában

Szerkesztette:
Békés Enikő
Szilágyi Emőke Rita

A szövegeket válogatta:
Jerzy Axer és Szörényi László,
Elżbieta Olechowska közreműködésével

A tanulmányokat fordította:
Petneki Noémi
Piotr Urbański tanulmányát fordította:
Pálfalvi Lajos

A kiadvány megjelenését a Varsói Egyetem Artes Liberales tanszéke
és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

ISBN 978-963-7341-97-7

Kiadja a r e c i t i,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa

Budapest
2014

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?